Zenica: U tromjesečnom programu predškolskog odgoja oko 600 polaznika

Na području Grada Zenice do sada je u realizaciju “Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja” uključeno  oko 600 djece, a upis je i dalje omogućen za roditelje ili startelje koji do sada nisu izvršili tu obavezu.

Uključivanje u realizaciju navedenog programa je obavezno za svu djecu koja su do 1. marta navršila pet i po godina, a ranije nisu bila upisana u vrtiće, u ciklusu od najmanje tri mjeseca.

Ovogodišnji “Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja” za upisanu djecu odvijati će se u pet zeničkih obdaništa i pripadajućim centralnim i područnim školama koje su najbliže upisanim polaznicima, u trajanju od 180 sati.

Kompletan program će realizirati zaposleni u JU “Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica” i 20 profesora za predškolsku nastavu,  a početak nastave u okviru ovog programa predviđen je za 1.mart.