Zbog povećanja zagađujućih materija u zraku stanovništvu s područja Kaknja se savjetuje da smanji kretanje na otvorenom prostoru

Preporuke se posebno odnose na starije osobe, trudnice, djecu predškolskog uzrasta i hronične bolesnike.

Zagađenosti zraka, uz industriju i automobile, značajno doprinose i individualna ložišta.

Obaveza vlasnika individualnih ložišta je da, posebno tokom maglovitih dana, biraju energent koji će što manje zagaditi vazduh. Posebno je potrebno naglasiti činjenicu da je zabranjeno u kotlovnicama spaljivati smeće, gumu, plastiku i sl.

Preporučuje se i korištenje javnog prevoza umjesto ličnih automobila.