Zastupnički dom Parlamenta FBiH o stanju u rudnicima u ZDK

Danas bi trebala biti nastavljena četvrta sjednica Zastupničkog doma Parlamenta Federacije.

Jedna od preostalih tačaka dnevnog reda je informacija o stanju u rudnicima u Zeničko-dobojskom kantonu koji su u sastavu Koncerna Elektroprivreda BiH, s pregledom rezultata postignutih u periodu od 2009. do 2017. godina i analizom upravljanja tim rudnicima u ovom periodu.

U preostalim tačkama dnevnog reda su i izvještaji o prošlogodišnjem radu ili finansijskom poslovanju više federalnih agencija, fondova ili zavoda, kao i izvještaj o odobravanju izdvajanja novca iz tekućih rezervi federalnog budžeta od početka do kraja 2018.