Za 97 projekata 1.685.031,19 KM od čega je 96,45% uneseno u Kakanj iz drugih izvora

Povodom obilježavanja 20 godine djelovanja, UG „Alternative“, sinoć je u Maloj Sali Doma kulture sa početkom u 18:00 sati održana sjednica Skupštine ovog udruženja. Skupština se odvijala u dva dijela, prvi dio Skupštine odnosio se na izmjene i dopune Statuta i izbor organa Skupštine a drugi dio je posvećen izvještaju o najvažnijim aktivnostima, rezultatima i prihodima „ Alternative“  u proteklih 20. godina.

Nekoliko ključnih izmjena u Statutu odnose se na povećanje broja članova Skupštine sa 10 na 15, uvođenje instituta žalbe u slučaju isključenja iz članstva i mogućnost vođenje sjednica Odbora putem skypa.  Usvojene su podrobnije izmjene koje se odnose na ciljeve i djelatnosti udruženja s naglaskom na mlade i inovativne pristupe u rješavanju problematike mladih.

„O ovim ciljevima iz „Alternative“ će se više govoriti kroz projekte“. Statut je dopunjen i članom kojim se potvrđuje rodna senzibilnost u udruženju a prijedlog odbora o ciljevima i djelatnostima dopunjen je prijedlogom uvođenja inkluzivnog obrazovanja, s obzirom da su „Alternative“ krajem 2017. započele aktivnosti i u ovom području. „

Izabrani u organe i tijela u Udruženju „Alternative“ su:

Skupština:

Izudin Neimarlija,  Josip Miočević

 1. Dženan Šarić
 2. Dalibor Lovrić
 3. Dejan Terzić
 4. Jelena Radoš
 5. Maksuma Topalović
 6. Mirha Husika
 7. Vildana Neimarlija
 8. Naida Bukvić
 9. Ajla Vehab
 10. Mirza Bajramović
 11. Naila Obralija
 12. Saida Husagić Schröder
 13. Admira Bećirović Šeper

Josip Miočević, izabran je za prvog počasnog člana udruženja „Alternative“ Kakanj.

U upravni odbor izabrani su:

 1. Izudin Neimarlija
 2. Fatima Neimarlija
 3. Marina Andrijević
 4. Esmin Brodlija
 5. Dženan Šarić

Predsjednik Odbora, koji je ujedno i Predsjednik udruženja, Izudin Neimarlija, nakon 14 godina na čelu UO O ostaje aktavan član odbora. Skupština je za novog Predsjednika upravnog odbora izabrala Dženana Šarića, Magistra menadžmenta državne uprave i nevladinih organizacija

Potvrđeni su podržavajući članovi Amela Džomba, Abdulah Delibašić, Edin Olovčić, Zufer Suljić i Tamara Delibašić i kao članovi Razvojnog odbora organizacije.

Dalibor Lovrić ostaje Predsjednik Skupštine u narednom mandatu.

Kad se tiče rezultata rada izdvajamo nekoliko značajnih činjenica:

„Alternative“ su u proteklih 20 godina ostvarile prihod od 1685031,19 KM od čega 1.535100,38 KM kroz projekte a 149.930,81 kroz vlastite aktivnosti i druge prihode.  Kako izgleda dinamika prihoda može se vidjeti ovdje.

http://www.nvo-alternative.org/images/grafikon.jpg

http://www.nvo-alternative.org/images/grafikon2.jpg

“Što se tiče sredstava iz javnog budžeta od ukupnog iznosa: 217.581,80 KM najveći dio je ostvaren kroz projekte iz budžeta Federacije BiH i iznosi 114. 523,00 KM ili 52,63% te je preostali iznos u gotovo podjednakim sredstvima iz Općinskog i katonalnog budžeta.  Prihod iz sredstava Općinskog budžeta iznosi 59.908,80 KM ili 3, 55% ukupno ostvarenog prihoda (1685031,19 KM). Što znači da su „Alternative“  kroz 20 godina djelovanja u Kakanj unijele čak 1625122,32 KM iz izvora izvan Općine. Što se tiče prihoda iz bisnis sektora najveća podrška je iz Tvornice cementa Kakanj a najmanje iz BH Telecom-a, iako se sveukupno još uvijek radi o manjim sredstvima.”, kazala je Maksuma Topalović, izvršna direktorica NVO Alternative Kakanj.

Izdvajamo nekoliko  vidljivih rezultata ostvarenih u Kaknju:

Rekosntrukcija mosta u Čatićima – most prema dječjem igralištu, u suradnji sa MZ Čatići

Podrška u izgradnji dječjeg igrališta u Čatićima

Podrška u rekonstrukciji sportskog pologona u Haljinićima. Ravnjanje terena građevinskim mašinama; naspianje tampona za asfaltiranje i postavljanje ograde

Sadnja drvoreda na ulazu u grad prije mosta a između dvije benzinske pumpe

Akcije cvjetnog ukrašavanja grada od kojih izdvajamo : 2007. Ruža za Kakanj i postavljanje visećih saksija cvijeća na Maloj ulici,  u suradnji sa  Zavodom za planiranje i izgradnju općine Kakanj

Postavljanje dijela mobilijara dječijih igrališta uz Malu ulicu, u suradnji sa  Zavodom za planiranje i izgradnju općine Kakanj i Općinom Kakanj

Višegodišnje uređenje izletišta na Bukovici uključujući zidanje ložišta, čišćenje rijeke i obale,  popravku mobilijara, sadnju drvoreda platana (koji je na žalost pokraden) i  dr.

Uređenje parka kod kakanjske gimazije s mobilijarom i cvijećem

Uređenje staze do Bobovca, čišćenje izvorišta postavljanje česmi i klupa uz stazu

Uređenje Spomen obilježja – Partizansko groblje u Kraljevoj Sutjesci, posljednje  3 godine zaredom uz podršku Općine Kakanj

Vrata i prozori za područnu školu u Nažbilju u partnerstvu sa OŠ „Omer Mušić“ Brežani

Postavljanje kugli na rasvjetnim stubovima u MZ Kakanj II u suradnji sa MZ Kakanj II

Podrška i koordinacija ativnosti prvog Novogodišnjeg ukrašavanja grada

Kad se tiče sadržaja izdvajamo :

Prvi turistički sajam, prvi turistički on-line vodič, kvalitetno pripremljen štampani turistički i religiski vodič i to sve dizajnirano u Kaknju (Master media)

Prvi i drugi poslijeratni maskembal (kasnije će to preuzeti udruženje „Napredak) u cilju jačanja povjerenja i mirnog okruženja za povratnike i manjine

Prvi Dječji kreativni centar i Kreativni centar za prevenciju rodno zasnovanog nasilja ( U suradnji i partnerstvu sa JU KSC Kakanj i Centrom za mentalno zdravlje Kakanj)

Prva radio drama (radio drama „Aladin); Prvo javno slušanje radio drame; i ujedno prva radio drama koja je uvrštena u program Evropska noć teatra u BiH, u suradnji sa JU KSC Kakanj

Prvi Forum teatar u Kaknju, a održani su i u svim gradovima ZDK

Prvi ženski politički Forum

Prvi forum kandidata za općinskog načelnika u Kaanju i Zenici

Podrška JU KSC Kakanj u pisanju projekta „Bilo jednom na Balkanu“

Utvrdili satanje i inicirali zaštitu kulturno historijskih spomenika : Izvještaj o stanju 176 kulturno-historijskih spomenika iz perioda srednjevejkovne BiH na području općine Kakanj

Prva poslijeratna omladinska radna akcija i prvi međunarodni omladinski kamp (održano ih je ukupno 10 u organizaciji „Alternative“

Podrška Općini i facilitacija izrade Strategije komunikacije s građanima

Vođenje procesa izrade Sporazuma o suradnji Općine i lokalnih NVO

Izrada smjernica za prevenciju bolesti ovisnosti

Monitoring 6 općinskih sudova u ZDK, uključujući Sud u Kaknju

Monitoring ljudskih prava u Kaknju i Zenici (naglasak na medijima)

Prvo građansko nadgledanje izbora .

Debate učenika u oblasti prevencije bolesti ovisnosti i promocije zdravog stila življenja; Škole u prirodi

Edukacija mladih koji prvi put izlaze na izbore u Kaknju i Zenici i brojne druge aktivnosti.

Kad se tiče saradnje sa Općinom Kakanj izdvajamo zajednički Program obilježavanje dječje nedjelje u 2017.; Podrška u legalizaciji seoskih vodovoda i ekološke akcije te ranijih godina sudjelovanje u različitim općinskim komisijama i organizacionim odborima .

Skupštini je prezentirana ažurirana web site. Ocijenjena je kvalitetnom i sadržajnom a zaslužni za to su Dejan Terić, Maksuma Toaplović i Neven Radoš.

http://www.nvo-alternative.org