Vlasnici vikendica na Jehicama (Ponijeri) su izrazili želju za asfaltiranjem puta “Vrhevlje-Jehice”, putem Facebook stranice “Jehice Kakanj.

Aktuelni načelnik Aldin Šljivo je dao preporuke i sugestije vezane za realizaciju izgradnje puta od Vrhevlja prema Jehicama, te je potrebno da se zvanično kroz zahtjev obrate Općini Kakanj sa urgencijom da se izgradnja predmetnog puta uvrsti u budžet za 2021 godinu.

Poštovani

Prema preporukama i sugestijama našeg aktuelnog načelnika Aldin Šljivo, a u cilju da se sa mrtve tačke…

Objavljuje Jehice KakanjPonedjeljak, 7. rujna 2020.

 

Vjerujemo da bi realizacija ovog projekta bila od velikog turističkog i općeg značaja za Ponijere i Općinu Kakanj.

Foto: Facebook / Jehice Kakanj

Prema neslužbenim informacijama na ovom području se trenutno nalazi 127 vikendica.