Vlada ZDK utvrdila Nacrt budžeta za 2017. godinu

Vlada Zeničko dobojskog kantona je na jučerašnjoj sjednici razmatrala i prihvatila Prijedlog izmjena Budžeta za 2016. godinu,te Nacrt Budžeta za 2017. godinu. Što se tiče izmjena ovogodišnjeg budžeta,došlo je do uvećanja za oko 1 milion i 700 hiljada maraka i na prihodovnoj i rashodovnoj strani, izjavio je za RTV Zenica Andrej Kajić, ministar finansija.

Uvećanje je rezultat dospjelih namjenskih sredstava,doznaka i vlastitih prihoda,a rashodovna strana je izmijenjena jer je tokom godine bilo više odluka o preraspodjeli sredstava unutar Ministarstava.

Vlada ZDk utvrdila je i Nacrt budžeta za 2017. godinu u iznosu od oko 296 miliona maraka,od čega je 4,8 miliona namijenjeno za pokriće deficita iz ranijih godina,što znači da su realni rashodi planirani na iznos od oko 291 milion maraka.

Ministar Kajić je ustvrdio da je Budžet za narednu godinu zadržao socijalni,razvojni i investicioni karakter. Tendencija ove Vlade je, da se do isteka ove kalendarske godine  usvoji i Prijedlog budžeta za 2017. godinu,kazao je Kajić.