Vlada ZDK: Milion uštede na prijevozu

vlada-zdk11Provodeći mjere štednje i kontrole utroška svih vrsta novčanih izdvajanja  Vlada Zeničko-dobojskog kantona je sačinila analizu troškova za prijevoz uposlenika koji primaju plaću iz budžeta. Radna grupa koja se bavila uređivanjem ove oblasti u kojoj je primjećen niz nepravilnosti je, poštujući prije svega pravo radnika da dobije mjesečnu naknadu za prijevoz do radnog mjesta i nazad na osnovu zakonskih instrumenata kreirala način finansiranja, ali i nadzora nad utroošenim sredstvima.Prijedlog mjera koji će od prvog dana 2014. Godine regulisati naknadu za prijevoz usvojen je na 140.-toj sjednici Vlade ZDK.

Suština promjena u oblasti korištenja sredstava budžeta za prijevoz na posao i s posla je u tome da će svi uposlenici koji primaju naknadu za prijevoz na posao i s posla morati da dostave kupljenu mjesečnu kartu, zatim fakturu sa fiskalnim računom kao dokaz da je izvršeno plaćanje mjesečne karte, CIPS dokument kao dokaz mjesta prebivališta i izjavu o tome da pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću potvrđuje da svakodnevno putuje na posao iz mjesta stvarnog stanovanja. Na osnovu ovih dokumenata,nadležni  rukovodioci će izdati rješenje o plaćanju troškova prijevoza i dostaviti ga Ministarstvu finansija. Ova odredba odnosi se na uposlenike koji koriste javni prijevoz.

Za one uposlenike koji nisu u mogućnosti koristiti organizovani prijevoz te koriste vlastita vozila za dolazak i odlazak s posla, je odlučeno da im se priznaju troškovi u visini od 50 odsto mjesečne karte koja se plaća za relaciju na kojoj putuju. I ovi uposlenici morat će dostaviti iste  prateće dokumente kao i oni koji koriste javni prijevoz.

Treba podsjetiti da uposlenici ostvaruju pravo na naknadu za prijevoz po osnovu Uredbe o naknadama i drugim materijalnim troškovima koji nemaju karakter plaće, a prema kojoj uposlenik ima pravo na ovu naknadu ako putuje na posao i s posla na relaciji dužoj od pet  do najviše 120 kilometara.

Naknadu po ovom osnovu u 2012. Godini je koristilo 3.572 uposlenika kojima je isplaćeno 3.813.120 KM. Od ovog iznosa  2.613.195 KM se odnosi na prijevoz uposlenih u osnovnim i srednjim školama ZDK, 726.682 KM je isplaćeno uposlenicima MUP-a, 268.933 KM za uposlene u ministarstvima i drugim organima uprave, te 204.677 KM za uposlene u sudovima i tužilaštvima. Samo u prvih šest mjeseci ove godine, isplaćeno je 2.424.074 KM, a procjenjuje se da će za cijelu 2013. godinu ovi troškovi iznositi gotovo pet miliona maraka. Prethodno urađenim analizama, radna grupa Vlade Kantona ustanovila je da će se povećanom kontrolom naknada za prijevoz na godišnjem nivou uštediti najmanje milion maraka.

Članovi Vlade ZDK su zaključili da je neophodno da svi rukovodioci izvrše reviziju do sada izdatih rješenja, pojačaju kontrolu izdavanja novih rješenja tako što će izvršiti provjeru podataka za svakog uposlenika kao i stvarne cijene mjesečnih karata. Utvrđuje se i disciplinska odgovornost i sankcije za dostavu netačnih podatdaka. Uz to, najmanje tromjesečno, svi rukovodioci vršit će ažuriranje podataka o korisnicima ovog prava. Istovremeno je naloženo da se sagleda mogućnost organizovanja zajedničkog prijevoza autobusima za sve one uposlenike koji imaju istovjetno radno vrijeme, a naloženo je  da se smanji broj uposlenika koji koriste službena vozila, saopšteno je iz Vlade ZDK.