Visoka delegacija iz Irana posjetila Univerzitet u Zenici

U utorak, 1. novembra, Univerzitet u Zenici posjetila je delegacija Islamske Republike Iran koju je predvodio gospodin Ali Alimeri, iranski konzul za kulturu i predstavnici Payame Noor univerziteta, drugog najvećeg univerziteta u Iranu, odnosno profesori Fakulteta za menadžment, ekonomiju i računovodstvo, Fakulteta za umjetnost i arhitekturu i Fakulteta društvenih nauka.

Prof.dr.sc. Dževad Zečić, rektor Univerziteta u Zenici, informirao je članove iranske delegacije o nastanku i razvoju Univerziteta u Zenici, njegovoj organizaciji i broju studenata, kao i viziji razvoja. On je posebno naglasio kako Rektorska konferencija Bosne i Hercegovine naredne godine planira studijsku posjetu Islamskoj Republici Iran, te izrazio nadu da će se tom prilikom ponovno sresti.

Konzul Alimeri izrazio je svoje zadovoljstvo ovom posjetom i upoznao domaćine s organizacijom visokog obrazovanja u Iranu, brojem i veličinom univerzitetâ, a posebno s odnosom visokoškolskih institucija i takozvanog realnog sektora, ekonomije i privrede, gdje studenti mogu primijeniti stečena znanja.

Svoju posjetu gosti iz Irana okončali su obilaskom novoizgrađenog objekta Ekonomskog i Pravnog fakulteta, kao i Fakulteta za metalurgiju i materijale, najstarije članice Univerziteta u Zenici.