Već 450 prijavljenih volontera za veliku ekološku akciju u Kaknju

Učešće u velikoj ekološkoj akciji pod nazivom  “Grablje, vreće i rukavice, i svi u proljetne radne akcije” koja će na području Kaknja biti realizirana od 21. do 31. marta 2019. godine već je prijavilo 14 grupa s ukupno 454 volontera.

Učešće u akciji su prijavili: Mjesna zajednica Termoelektrana, Javna ustanova Kulturno-sportski centar, Udruženje žena “Mozaik kultura i tradicija”, Grupa građana Doboj IV, Javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje “Mladost” Kakanj, Osnovna škola “Ahmed Muradbegović” Donji Kakanj (centralna i područne škole u Bilješevu, Modrinju, Rošćevini, Gori i Desetniku, NVO Zeleno polje, Crveni križ općine Kakanj i Udruženje Omladinski kulturni centar Kakanj.

Čekamo nove prijave mještana u mjesnim zajednicama, kućnih savjeta, prijave ekoloških i drugih udruženja, prijave sportskih klubova, prijave javnih i privatnih preduzeća, javnih ustanova…

Volonteri sami predlažu termin realizacije akcije i lokaciju na kojoj će realizirati akciju i o tome, radi konsultacija, obavještavaju Općinu.

Prijave učešća u akciji se mogu izvršiti na sljedeće kontakte: telefon 032/771 – 821, faks 032/771 809, e-mail: opcinaka@bih.net.ba i putem zvanične Facebook stranice Općine Kakanj, s naznakom: Prijava za organiziranje volonterskih akcija čišćenja na području općine Kakanj – 2019. godina.

Prijava treba da sadrži: očekivani broj volontera, datum čišćenja, lokaciju koja će se čistiti i kontakte predstavnika prijavljene grupe volontera.

Za sve volontere koji prijave učešće Općina Kakanj će obezbjediti rukavice, vreće za smeće, užinu i osvježenje.

Šumsko-privredno društvo ZDK, Poslovna jedinica “Šumarija” Kakanj, se uključilo u veliku ekološku akciju koju u periodu 21 – 31. mart 2019. godine organizira Općina Kakanj.

“Šumarija” Kakanj je obezbjedila 2.700 sadnica za pošumljavanje, a određeno je da lokacija pošumljavanja bude na Slapnoj Gori.

Stoga, pozivamo volontere da prijave svoje učešće u ovoj akciji pošumljavanja. Prijave i detaljnije informacije se mogu dobiti putem telefona s brojem 032/554 540.

Akcija će biti realizirana u nedjelju 24. marta.

Za učesnike akcije bit će obezbjeđen i prevoz, te užina i osvježenje.

“S prvim proljetnim suncem potrudimo se da uredimo naše avlije, bašte, njive, šume, igrališta,  šetališta, obale rijeka i potoka, prostore oko zgrada, dvorišta škola…

Neka zajedno sa nama u akciji budu i oni najmlađi, djeca i unuci. Učimo ih da je čist okoliš neprocjenjivo blago, pokažimo im čar ubiranja prvih proljetnih cvjetova, neka osluškuju žubor naših rijeka i potoka, neka uživaju u beskrajno lijepom plavom nebu i neka odrastaju u okolišno odgovorne, čestite i savjesne građane”, rekao je načelnik Općine Kakanj Aldin Šljivo.