Usvojena vijećnička inicijativa: Općina Kakanj će sufinansirati doktorsku specijalizaciju

Na posljednjoj održanoj sjednici Općinskog vijeća Kakanj raspravljalo se o Izvještaju o radu JU Dom zdravlja Kakanj.

Tom prilikom, pored dobrih poslovnih rezultata ove ustanove, istaknut je i problem nedostatka doktorskog kadra, a posebno doktora specijalista.

Na jednoj od prethodnih održanih sjednica Vijeća, samostalni vijećnik Semir Mušija, uputio je inicijativu da Općina Kakanj budžetskim sredstvima sufinansira doktorsku specijalizaciju.

“Cijeneći potrebu za doktorskim kadrom, ali i finansijsku limitiranost JU Dom zdravlja Kakanj, podnio sam inicijativu da se iz budžeta Općine za ovu godinu izdvoje sredstva za sufinansiranje doktorske specijalizacije, na način da Općina i JU zajedno, na partnerskim osnovama, realizuju navedenu inicijativu. Moram istaći, da je općinska administracija zajedno sa načelnikom Aldinom Šljivom, promptno reagovala, i navedenu inicijativu prihvatila. U narednom periodu, kroz rebalans budžeta i izmjenu određenih odluka očekujem da se ova inicijativa realizuje, a da menadžment JU Dom zdravlja Kakanj, odredi koja je to doktorska specijalizacija u ovom trenutku najpotrebnija i najurgentnija, kazao je Semir Mušija za Kaportal.ba

Podsjećamo, prošle sedmice u uredu Općinskog načelnika Aldina Šljive, upriličen je prijem za direktora JU Dom zdravlja Mirsada Tursuma, na kojem je bilo riječi o izgradnji novog objekta za službu hitne medicinske pomoći, te na modalitete podrške Općine Kakanj i Doma zdravlja mladim ljekarima na planu specijalizacije čime bi se rješavali problema nedostatka ljekara, a posebno specijalista.