Uspješno završena prva škola programiranja u Kaknju

U Kaknju je završena prva Škola programiranja u organizaciji Kreativnog inovacijskog centra Kakanj – KICK.

Na poziv za prvu školu programiranja 94 prijave i nije prestajao interes ni po isteku poziva.

Od prvih 22 učesnika 19 ih je uspješno završilo školu programiranja. Planiranih 36 sati rada preraslo je u preko 40 sati odnosno u prosjeku dnevno 3-4 sata skoncentriranog aktivnog rada.

Emin Šehić, voditelj škole programiranaj ne krije zadovoljstvo uspjehom i rezultatima koje su učesnici ostvarili.

Certifikate prve škole programiranja dobili su: (1) Adis Alajbegović, (2) Elma Alić, (3) Nedim Hasagić, (4) Adela Piljug, (5) Teo Tokić, (6) Nada Marić, (7) Ivan Andrijević, (8) Kenan Heganović, (9) Azur Delibašić, (10) Tarik Omerhodžić, (11) Imran Đokić; (12) Adi Imamović. (13) Amar Husika, (14) Vildana Delibašič, (15) Velida Sikira, (16) Lejan Kozlić, (17) Anželina Knežević i (18) Hana Husika i (19) Izet Delibašić

Škola programiranja podržana je od strane World Vision BiH, a organizirana u okviru Kreativnog inovacijskog centra Kakanj.

KICK je podržan u okviru Regionalnong programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) #ReLOaD