Klinika za neurohirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla kao vodeća neurohiruška ustanova u BiH je od vitalnog značaja ne samo za pacijente koji gravitiraju ovom području nego i za cijelu BiH jer sve veći broj pacijenata van Tuzlanskog kantona dolazi upravo na liječenje u ovu kliniku što ima tendenciju povećanja upravo iz razloga što liječi širok dijapazon bolesti koje ne mogu biti tretirane u drugim zdravstvenim ustanovama.

Brand MojSan je prepoznao značaj ove klinike te obzirom na to da klinika trenutno raspolaže sa 30 kreveta uručena je donacija vrijednu 15.000 KM a tiče se opremanja kompletnog odjela Klinike za neurohirugiju UKC-a Tuzla sa 30 madraca, 40 odgovarajućih zamjenskih plahti, 60 jastuka te 60 setova posteljina posebno izrađenih za ovu priliku i namjenu.

Simbilično, prva donacija, općenito ovog  tipa kompanije Delibašić poliuretani – branda MojSan je bila upravo Univerzitetsko kliničkom Centru Tuzla još 2015. godine kada je započet projekat pod nazivom „Donacije MojSan“  od kada ih je realizirano preko 15. Sve ostale donacije su također bile za bolnice i kliničke centre širom BiH a njihova ukupna vrijednost je sa ovom današnjom premašila 50.000 KM.

Realizacijom brojnih društveno odgovorih aktivnosti na dobrovoljnom principu MojSan  integrira brigu o društvenim pitanjima u svoje poslovne aktivnosti.

“Ova pozitivna priča nema za cilj samo promociju naše kompanije kao takve nego predstavlja i svojevrstan put kojim i druge kompanije mogu učiniti nešto korisno za sredinu u kojoj vrše svoje poslovne aktivnosti i ostvaruju profit. Naša poruka na samom početku ovog vrijednog projekta je bila upravo ta da potaknemo i druge da rade slično u skladu sa vlastitim mogućnostima” kaže Boris Franjković, marketing manager branda Mojsan.