Uređena i asfaltirana saobraćajnica koja vodi do ulaza u STŠ “Kemal Kapetanović” Kakanj i ulaza u novu sportsku dvoranu

Završeni su radovi na uređenju i asfaltiranju puta koji vodi do ulaza u Srednju tehničku školu “Kemal Kapetanović” Kakanj i ulaza u novu sportsku dvoranu.

Radovi su realizirani kao kruna na veoma obimne radove na izgradnji nove sportske dvorane čime je riješen problem nedostatka sale za tjelesni odgoj za učenike STŠ “Kemal Kapetanović”, ali i problem nedostatka dvoranskih kapaciteta za kakanjske sportske klubove.

U okviru ovih radova izvršeno je i izmještanje ploče s imenima kakanjskih dobitnika najvećeg ratnog priznanja “Zlatni ljiljan” na novu, adekvatniju lokaciju u blizini Muzeja Kaknja. Na novoj lokaciji koja je dobila ime “Park zlatnih ljiljana” bit će izgrađen i veliki spomenik u obliku ljiljana.