Uprkos apelima: Kakanjski vatrogasci i tokom jučerašnjeg dana imali pune ruke posla, prijavite nesavjesne pojedince

U protekla 24 sata Profesionalna vatrogasna jedinica Kakanj imala je 6 intervencija. Radilo se o gašenju dva šumska požara u Modrinju i jednom u Brnjicu, te zapaljenju trave i niskog rastinja u naseljima Bare, Zlokuće-Bare i Poljani.

Podsjećamo, zabranjeno je paljenje vatre u neposrednoj blizini ruba šume, 15 metara od zgrade, te u trasama elektroenergetskih vodova.

Osobe koje su obavile loženje vatre i spaljivanje dužne su ugasiti vatru na otvorenom prostoru i pregledati ostatak vatre prebacivanjem pepela, polijevanjem vode i primjenom drugih sredstava za gašenje, dok se vatra ne ugasi u potpunosti i tek nakon toga napustiti mjesto paljenja.

Za pomenute zabranjene radnje predviđene su i novčane kazne za pravna lica u rasponu od 500 do 7.000 KM, a za pojedince od 20 do 1.000 KM.

Izazivanje šumskog požara kažnjivo je i po odredbama Zakona o šumama ZDK. Posebno naglašavamo činjenicu da se uz kažnjavanje izazivanja požara, upućuju i imovinsko-pravni zahtjevi počiniocima u smislu nadoknade štete izazvane požarom, a visina štete se utvrđuje kao da je počinilac izvršio bespravnu sječu i uništavanje šume koja je nestala u požaru.
Podsjećamo i da je svaka osoba koja primijeti požar dužna da ga ugasi ako to može učiniti bez opasnosti za sebe i drugoga. Ako nije u mogućnosti ugasiti požar dužna je da o požaru obavijesti Profesionalnu vatrogasnu jedinicu Kakanj na telefon: 123 ili Policijsku stanicu na telefon 122.

Molimo sve one koji imaju saznanja o onima koji vrše nekontrolisano spaljivanje suhe trave i korova da upute prijavu inspekciji na 032/771 800 ili policiji na 122.