UG „Alternative“ Kakanj u partnerstvu sa OŠ “Omer Mušić” Brežani: Održana radionica “Inkluzivno obrazovanje i profesionalni razvoj nastavnika”

“Inkluzivno obrazovanje i profesionalni razvoj nastavnika”, tema je danas održane radionice koju UG „Alternative“ Kakanj u OŠ “Omer Mušić” Brežani.

NVO Alternative u partnerstvu sa OŠ „Omer Mušić“ Brežani implementira projekat „Jednake šanse za sve”, a isti podržava Federalno ministarstvo obrazovanja, nauke i kulture.

Cilj radionice, održane 14.12.2017. u OŠ „Omer Mušić“ Brežani je jačati kapacitete nastavnika za inkluzivno obrazovanje.

Treneri na današnjoj radionici su bili Naila Obralija – pedagog škole, Esmin Brodlija – dipl.psiholog i geštalt psihoterapeut i Maksuma Topalović, izvršna direktorica NVO “Alternative”.

Teme koje su obrađivane su bile: -Rad sa djecom sa intelektualnim poteškoćama i problemima u emocijama i ponašanju, – Kako učimo i kako planiramo individualne programe obrazovanja i Kako prepoznati potškoće u učenju kod školske djece

U radionici je učestvovalo 17 nastavnika/ca OŠ „Omer Mušić“ Brežani.

“Učesnici su kroz rad u malim grupama: – prepoznali potrebe inkluzivnog odgoja i obrazovanja od kontunuirane edukacije nastavnika do kreiranja ugodnog i sigurnog okruženja i potrebe da se proces obrazovanja prilagodi svim učesnicima uz poštivanje različitosti i individualnih potreba svih učesnika; – definirali karakteristike nastavnika koji efikasno upravlja inkluzivnim razredom te dobili više informacija o tome od strane trenera; – tražili više radionica za učenike s ciljem da ih se upozna s njihovim pravima i ukaže na njihovu važnost u društvu – identifikovali potrebu za više praktičnog rada i upoznavanjem s primjerima dobre prakse gdje se potiče mašta i kreativnost – razmijenili mišljenja o principima i strukturi izrade individualnog prilagođnog programa. Učesnici su radionicu ocijenili korisnom i potrebnom ali i dali preporuke i identifikovali teme koje bi voljeli slušati na budućim radionicama.”, kazala nam je Maksuma Topalović, izvršna direktorica NVO Alternative.

Partneri u projektu uzet će sve to u obzir kod planiranja narednog događaja. Većina učesnika procijenila je da će im dobijene informacije pomoći u kreiranju individualnih prilagođenih programa ali da bi im konkretni primjeri iz prakse npr. u predmetu matematika, dobro došli.

Zahtjevi učesnika korespondiraju sa aktivnostima i ciljevima projekta „Jednake šnse za sve“.:

1. Jačati kapacitete nastavnika za inkluzivno obrazovanje

2. Smanjiti predrasude i poboljšati razumijevanje prava marginalizovanih grupa i pojedinaca kroz pružanje podrške inkluzivnom obrazovanju

3. Uspostaviti lokalni inkluzivni tim koji će razvijati modul inkluzivnog obrazovanja i nastaviti raditi na razvijanju inkluzivnog društva u Kaknju

4. Unaprijediti uvjete rada za učenike udaljene područne ruralne škole Nažbilj

U vezi s četvrtim ciljem nastavnik Marinko Kovač zahvalio se UG „Alternative“ Kakanj na nabavci i ugradnji prozora i vrata na učionici OŠ u Nažbilju.

Sljedeće radionice planirane su za učenike u područnoj školi Čelikovina a namijenjene su jačanju samopouzdanja, unaprjeđenju vještina komunikacije i suradnje, upoznavanju s dječijim pravima, razumijevanju potreba drugih i drugačijih itd.

Inače, krajnji cilj projekta “Jednake šanse za sve” je inkluzivna škola – škola u kojoj je svako dijete dobrodošlo, svaki roditelj uključen, a svaki nastavnik poštovan.