U subotu (30.10) u periodu od 07:00 do 17:00 će doći do izmjene režima saobraćaja za sve učesnike u saobraćaju na industrijskoj cesti kroz naselje Malješ radi polaganja asfaltnog sloja.

Saobraćaj putničkih vozila će se odvijati alternativnim pravcima kroz Pope i Vardu, a saobraćaj teretnih vozila preko regionalne ceste R457 Donji Kakanj – Arnauti.