U protekla 24 sata Profesionalna vatrogasna jedinica je imala četiri intervencije. Radilo se o intervencijama u slučaju požara nastalih usljed paljevine suhe trave i niskog rastinja u naseljima: Malješ, Vrtlište, Kučići i Crnač.