U KICK-u Kakanj ciklus radionica za mlade: Izrada projekata putem logičkog pristupa

Uz podršku World vision BiH u Kick-u je započet ciklus radionica čiji je cilj osposobiti mlade da razviju dobre projekte i da ih uspješno implementiraju.

Izrada projekta putem logičkog pristupa je metoda analize problema i primjerenosti planiranih aktivnosti i rješenja.Kroz taj se proces otkriva pozadina problema i provjerava se prikladnost predloženih aktivnosti za postizanje rezultata i ciljeva. Također se određuje i promišlja kako se rezultati mogu objektivno procijeniti. Na taj se način može razviti dobar i logičan projekt.

Učesnicu su mladi kakanjci koji su spremni uhvatiti se u koštac sa nekoliko izazova.

KICK je podržan u okviru Regionalnong programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) #ReLOaD