U Kaknju se implementira projekat “Književnost i pozorište u funkciji prevencije ovisnosti”

“Književnost i pozorište u funkciji prevencije ovisnosti”, naziv je projekta kog „Alternative“ implementiraju u Kaknju od 1.10.2018. – 31.3.2019.  godine. Projekat je podržan od strane udruženja NARKO-NE iz Sarajeva i RIPPO fonda (Razvoj i profesionalizacija prevencije ovisnosti u BiH).

Cilj projekta je: Unaprijediti mjere prevencije koje će smanjiti rizik razvoja ovisnosti kod djece i mladih u općini Kakanj.

Prve aktivnosti projekta usmjerene su na pripremu edukativnih materijala i radionica koje se razlikuju od klasičnih radionica informisanja i edukacije o psiho aktivnim supstancama. U pripremu je uključen multidisciplinarni tim stručnjaka u oblastima formalne i neformalne edukacije, psihologije, pedagogije i izražavanja osjećaja glumom i pokretom.

Pripremljene radionice i forum teatri zasnivaju se na književnim djelima koja realistično opisuju problem ovisnosti o psihoaktivnim supstancama i njihov utjecaj na razvoj mentalnih smetnji kod glavnih likova, kao i utjecaj na njihovo socijalno i radno funkcioniranje.

Prve dvije radionice održane su 9.i 15.11. u gimnaziji Muhsin Rizvić Kakanj, otvorenoj za nove pristupe i izazove u edukaciji. Radionice se temelje na književnom djelu „Ljubav u doba kokaina“, autorice Simonide Milojković. Radi se o dramatičnoj i poraznoj ispovijesti studentkinje Nine, koju je njen mladić gurnuo u pakao droge.

Radionica je realistična i dinamična, a glavni likovi romana su po godinama bliski učesnicima – učenicima II i III razreda srednje škole, te je to kod učenika doprinjelo dodatnoj motivaciji za rad. Učenici su učili na osnovu realističnih primjera mladih ljudi koji su prikazani u romanu. Kroz zadatak osmišljavanja završetka nedovršenog sažetka romana učenici  su, naročito stariji, pokazali visoku razinu svjesnosti o ozbiljnosti problema narkomanije, te su kroz vlastite završetke romana ukazali na težinu izlaska iz pakla droge. Također, učenici su kroz učešće na radionici osnaživali svoje vještine odupiranju negativnim utjecajima vršnjaka.

Radionicu je pripremila i provela Ajla Vehab Hrusto, magistar pedagogije u suradnji sa Vildanom Neimarlija, prof.pedagogij i psihologije i psihoterapeut TA.

U nastavku projekta osim radionica „Alternative“ uvode Forum teatre – forma edukacije koja se pokazala zahtjevnom ali izuzetno efektivnom, dinamičnom, i zanimljivom . Ove aktivnosti „Alternative“ provode u suradnji sa Centrom za mentalno zdravlje Kakanj pri JU Dom zdravlja Kakanj i Školom glume pri JU KSC Kakanj.

Razlog za pokretanje projekta je, između ostalog, to što je kad se tiče općine Kakanj prevencija ovisnosti svedena  na povremene inicijative Zavoda za bolesti ovisnosti i nekoliko inicijativa lokalnih udruženja najčešće kroz jednokratne akcije, a naročito u mjesecu obilježavanja borbe protiv ovisnosti. Praktično, od 2006. godine kada je udruženje „Alternative“ Kakanj koordiniralo proces izrade Smjernica za prevenciju bolesti ovisnosti u Općini Kakanj, nisu zabilježeni značajniji projekti u oblasti prevencije, iako su Smjernice usvojene od strane Općinskog vijeća Kakanj.

Projektom „Književnost i pozorište u funkciji prevencije ovisnosti“ Alternative razvijaju edukativne materijale i metodologiju kao doprinos u razvoju i profesionalizaciji prevencije ovisnosti. Radionice i metodologija, te educiran kadar ostaju u vlasništvu lokalne zajednice.