U Kaknju posađena 82 nova stabla

Uz desnu obalu rijeke Bosne, od Mosta mladih do Cementarskog mosta, zasađeno je 18 sadnica drvorednog/alejnog javora, 12 sadnica drvoredne lijeske, 12 sadnica drvorednog brijesta, 20 sadnica drvorenog graba i 20 sadnica drvorednog javora.

Ovu aktivnost finansirala je Općina Kakanj iznosom od 5.000 KM.