U gradskoj jezgri Kaknja uklonjena još jedna bespravno postavljena garaža

Petak, 19. juni 2015. godine: Odsjek za inspekcije Općine Kakanj izvršio je danas uklanjanje još jednebespravno postavljene garaže u gradskoj jezgri Kaknja. Garaža se nalazila odmah do ulaza u jednu od zgrada u blizini Đuđinog mosta, na lokaciji budućeg sportskog poligona i dječijeg igrališta čija izgradnja počinje uskoro. Na ovoj lokaciji nedavno je uklonjena i bespravna nadstrešnica, a preostalo je još ukloniti šut što će biti urađeno tokom priprema za izgradnju sportskog poligona.

Nakon što je izvršeno uklanjanje objekta, osobi koja je izvršila izgradnju objekta bit će ispostavljen račun za troškove uklanjanja, a već su poduzete i druge mjere iz nadležnosti inspekcije, saopštila je službena stranica Općine Kakanj.