Danas sjednica Općinskog vijeća, na dnevnom redu nema zahtjeva građana vezanih za JP Grijanje

opcinakakanjPredsjedavajući Općinskog vijeća Kakanj Slaven Katičić sazvao je 14. sjednicu Općinskog vijeća. Sjednica će se održati u četvrtak 28. novembra 2013. godine  sa početkom u 9:00 sati, u sali Općine (zgrada Općine, I sprat). Na dnevnom redu će se naći 6 tačaka. Zanimljivo, na Dnevnom redu se neće naći zahtjevi građana više mjesnih zajednica vezanih za JP Grijanje o kojima smo pisali u proteklom periodu.

Dnevni red

1.Prijedlog Okvirnog programa rada Općinskog vijeća za 2014. godinu

2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prodaju montažnih betonskih garaža u vlasništvu Općine Kakanj

3. Nacrt Budžeta Općine Kakanj za 2014. godinu (Naslovna strana; Opći i posebni dio; Završna strana)

4.Nacrt odluke o izvršavanju Budžeta Općine Kakanj za 2014. godinu

5.Informacija o stanju u osnovnim školama na području općine Kakanj na kraju prethodne i početku nove školske 2013./2014. godine

6. Informacija o stanju u srednjim školama na području općine Kakanj na kraju prethodne i početku nove školske 2013./2014. godine

Kaportal.ba