U akciju uređenja i čišćenja Kaknja uključilo se 1.800 volontera

Na poziv da se pridruže velikoj višednevnoj proljetnoj akciji uređenja i čišćenja pod nazivom “Kaknju, s ljubavlju, pred njegov 624. rođendan i 71. godišnjicu oslobođenja” prijavilo se oko 1.800 volontera.

Prijavile su se osnovne i srednje škole, sportski kolektivi, ekološka udruženja (ne sva i ne u broju koji se očekivao), nevladine organizacije, vjerske organizacije…

Slab odziv bilježimo u pogledu učešća skupova etažnih vlasnika stanova u zgradama. Na poziv je reagirao i veoma mali broj privrednih subjekata i mjesnih zajednica, no vremena za prijave ima još.

Najviše prijava se odnosi na aktivnosti koje su planirane za 3. i 4.april kada će biti organizirano čišćenje dvorišta zgrada, škola i predškolskih ustanova, dvorišta vjerskih objekata, dvorišta preduzeća, ustanova, trgovinskih i ugostiteljskih subjekata, čišćenje dječijih igrališta i sportskih poligona.

Dakle, 3. i 4. aprila očekujemo da se uradi veliki posao čišćenja, uz napomenu da će volonteri iz kakanjskih škola raditi u ponedjeljak, 4. aprila, kada će čistiti svoja dvorišta i šire rejone.

Stigle su i prijave za učešće u aktivnostima koje su planirane za 17. april kada će biti izvršeno čišćenje izletišta Bukovica, čišćenje partizanskog groblja u Kraljevoj Sutjesci, čišćenje izletišta Bočica, čišćenje Ivničko-zagradske nekropole stećaka, čišćenje prostora spomen-obilježja u Brnjicu i Ponijerima.

Najmanje prijava je stiglo za aktivnost zakazanu za 10. april kada je planirano čišćenje saobraćajnica od posipnog materijala u ruralnom dijelu Kaknja, čišćenje obala rijeka, čišćenje divljih deponija… Za ovu aktivnost gotovo da nema prijava, ali vremena za prijave još ima.

Akcija traje već nekoliko dana. Vrši se čišćenje gradske jezgre, farbanje mobilijara, “odzimljavanje” igrališta, čišćenje saobraćajnica od posipnog materijala, popravka klupa… Očekuje se i skori početak velike akcije pranja gradskih ulica, nakon čega će biti izvršeno i označavanje horizontalne signalizacije na saobraćajnicama za koje je nadležna Općina Kakanj.

Osim glavnih događaja, planirane su i brojne druge aktivnosti koje sadrži Akcioni plan koji se može vidjeti klikom ovdje

Na kraju svih aktivnosti planirano je održavanje press konferencije i proglašenje najboljeg volontera pojedinca i najbolje volonterske grupe.

Za potpuni uspjeh akcije neophodno je uključivanje svih segmenata zajednice jer samo zajedničkim radom možemo postići zacrtane ciljeve. Sa svakom očišćenom ulicom, parkom i rijekom poslat ćemo poruku da su čistoća, zdravlje i dobrobit svih ljudi, kako u Bosni i Hercegovini tako i u čitavom svijetu, u našim vlastitim rukama.

Prijaviti se možete na e-mail adresa: opcinaka@bih.net.ba i saida.berbic@kakanj.com.ba, ili direktno putem faksa 032/ 771 809, ili telefona 032/ 771 821, te putem Facebook stranice Općine Kakanj.

Firme i drugi subjekti akciju mogu pomoći doniranjem vreća za smeće, rukavica, osvježenja i hrane. Firme koje odluče na ovaj način pomoći akciju mogu popuniti formular koji se može vidjeti klikom  ovdje i isti proslijediti na neku od pomenutih adresa na koje učešće u akciji prijavljuju volonteri.

Svi u akciju! Kaknju, s ljubavlju, pred njegov 624. rođendan i 71. godišnjicu oslobođenja.