Tvornica cementa Kakanj spremna za proceduru prelaska na alternativna goriva

cementara-sastanakBranka Đurić, federalna ministrica okoliša i turizma, održala je u srijedu u Sarajevu, radni sastanak sa načelnikom općine Kakanj, Nerminom Mandrom i sa generalnim direktorom cementare Kakanj Branimirom Muidžom, uz nazočnost pomoćnikaza okolišne dozvole Mladena Rudeža i savjetnika za okolišne dozvole, Josipa Dolušića.

Nakon što je tvornica cementa Lukavac u suradnji sa Federalnim ministarstvom okoliša i turizma stavila je u funkciju u probni rad klinker peći, u skladu sa Planom rada, uz korištenje alternativnih goriva i alternativnih sirovina i time postala prva tvornica u Bosni i Hercegovini koja je započela proces korištenja alternativnih goriva u proizvodnji, na sastanku je ponajviše bilo riječi upravo o mogućnostima da i cementara Kakanj, poduzme iste aktivnosti.

U skladu s tim, predstavnicima cementare Kakanj je skrenuta pozornost da je zakonski uvijet za korištenje alternativnih goriva instaliranje opreme za kontinuirani monitoring emisija. FMOIT je dobilo od cementare Kakanj informaciju da su u procesu nabavke opreme za kontinuirani monitoring, koja bi do kraja godine trebala biti instalirana, a nakon toga se može krenuti u zakonsku proceduru za dobijanje potrebnih suglasnosti za proces korištenja alternativnih goriva.

“U svijetu se već jako dugo, a u cilju uštede fosilnih goriva koriste alternativna goriva koja predstavljaju otpad iz pojedinih proizvodnih procesa kao što su: rabljena ulja, ostaci od prerade nafte, tekstil i koža iz auto industrije, gume, a u pojedinim zemljama u proizvodnji se koristi čak i do 80 posto električne energije iz alternativnih goriva. Kako bi uz kvalitetu koju nudimo kada je u pitanju naša tvornica, ponudili i bolju konkuretnost na tržištu, potrebno je početi koristiti i alternativna goriva, a uz vlastiti kontinuirani monitoring emisija u zrak, te uz probni vanjski monitoring putem ovlaštene nezavisne institucije, smo spremni”, kazao je direktor Muidža.

Ministrica Đurić istaknula je, kako u skladu sa Federalnom strategijom o upravljanju otpadom, na ovaj način se sa jedne strane trajno rješava problem nekih vrsta otpada (kao što su npr.otpadne gume), a sa druge strane se postiže ušteda u korištenju klasičnih energenata, saopćeno je iz ministarstva.