Tvornica cementa Kakanj donirala računare OŠ “Mula Mustafa Bašeskija”

Tvornica cementa Kakanj svoj razvoj zasniva na društveno odgovornom poslovanju koje počiva na opredijeljenosti kompanije da svojim sveukupnim djelovanjem doprinosi održivom razvoju društva.

Ova kompanija je snažan oslonac lokalnoj zajednici u svim aspektima poboljšanja kvaliteta života, a posebnu pažnju posvećuje obrazovanju.

U cilju unapređenja obrazovanja na području općine Kakanj, Tvornica cementa Kakanj kad god je u mogućnosti donira računare kakanjskim školama, odnosno oprema informatičke kabinete kako bi se mogla odvijati nastava u skladu sa najnovijim zahtjevima moderne tehnologije.

Ove godine oprema koja se sastoji od petnaest računara sa pratećom opremom donirana je Osnovnoj školi „Mula Mustafa Bašeskija“ Kakanj.

Na donaciji su se u ime zaposlenika ove školske ustanove zahvalili direktor škole Suad Čeliković i nastavnica informatike Senaila Selimović.

Izvršni direktor za proizvodnju Izudin Neimarlija kazao je da ovo peta osnovna škola kojoj su uručena oprema.

“Nadam se da ćete svojim učenjem i zalaganjem sada biti u prilici još više upoznati svijet kompjutera. Sigurno ćete u bliskoj budućnosti sve poslove  za buduća zanimanja obavljati preko računara.”, kazao je Neimarlija.

Menadžment škole uručio je prigodnu zahvalnicu TC Kakanj.