Toplovod Kakanj – Sarajevo još uvijek je samo ideja: Izgradnja košta 235 miliona KM

Iako je trebao biti gotov do kraja godine, idejni projekt za toplovod Kakanj – Sarajevo još nije završen, a trebao bi biti uskoro. Tako će 2020. godina donijeti pokretanje s mrtve tačke generacijskog projekta koji bi eliminisao 90 posto individualnih ložišta u glavnom gradu, ali i okolnim općinama.
Studija za izgradnju toplovoda predstavljena je 19. maja 2018. godine, a prezentacija projekta u septembru iste godine. Kako su za Klix.ba kazali iz Elektroprivrede BiH, trenutno se radi na izradi idejnog projekta i njegovoj reviziji.

“Nakon što revizija bude završena projekt će biti prezentiran, što se može očekivati u narednih nekoliko sedmica”, najavili su.

Fuad Ćibukčić, direktor Fonda za zaštitu okoliša FBiH, ipak kaže kako je to projekt s ekonomskog, socijalnog, a posebno okolišnog aspekta izuzetno prihvatljiv i opravdan, pravi perpetuum mobile. Njegova realizacija pogasila bi sva ložišta za daljinsko zagrijavanje od Kaknja do Sarajeva.

On kaže kako su napretkom projekta sa studije opravdanosti na izradu idejnog projekta prešli tačku s koje više nema povratka, jer je ideja općeprihvaćena od društvene zajednice i Vlade Federacije BiH.

“Očekuje se da Vlada FBiH proglasi javnim dobrom trasu kuda će se kretati toplovod”, kaže Čibukčić koji je već imao priliku vidjeti nacrt idejnog projekta.

Konačna verzija idejnog projekta trebala bi tačno utvrditi kretanje trase, ali i cijenu izgradnje. Čibukčić kaže da je opravdanost utoliko veća jer njime Elektroprivreda BiH spašava Termoelektranu Kakanj od gašenja, a time i garantira opstojnost elektroenergetskog sistema.

“Evropska energetska zajednica ne dozvoljava nikakve zahvate na ovoj termoelektrani, čak ni servisne, a sva tri postrojenja su na kraju svog ‘života'”, kaže on te naglašava da bi izgradnja toplovoda donijela TE Kakanj ispunjenje osnovnog uslova međunarodnih institucija, da joj korisnost izgorene tone uglja premaši 50 posto.

Čibukčić ne dvoji da je nemjerljiv potencijalni doprinos izgradnje ovog toplovoda na zaštiti okoliša u desecima miliona tona manje isijavanja SO2, NOx-a, a sva isijavanje bi se odvijala na jednom mjestu u TE Kakanj, gdje se već rade investicije na desumporizaciji i ekološkim unapređenjima.

“Prema kalkulacijama iz projekta građani bi zagrijavanje svojih stanova plaćali tri puta manje nego je to danas”, kaže on te navodi ugradnju kalorimetara kojima bi se regulisala potrošnja na svakom tijelu.

Prema nekim neslužbenim procjenama, toplovod bi koštao oko 360 miliona KM, a za njegovu realizaciju potrebo je bar pet godina. Čibukčić kaže da su te cifre predimenzionirane, da se može realizirati za upola kraće vrijeme i za 235 miliona KM.

“Gledajući biznis stranu, to je dodatni posao Elektroprivrede BiH koja trenutno u TE Kakanj nema prihoda kada je riječ o prodaji tople vode koja je nusproizvod proizvodnje električne energije”, kazao je on.

Ideja izgradnje toplovoda kritikovana je od ekoloških udruženja koja tvrde da pozitivni efekti ovog projekta nisu tačno prikazani.