Sutra sjednica OV Kakanj, pogledajte dnevni red

Općinsko vijeće će 30.10. 2019. godine ( srijeda) održati 35. redovnu sjednicu po prijedlogu dnevnog reda Kolegija Općinskog vijeća.
Materijale možete preuzeti klikom na tačku:

-usvajanje zapisnika sa 34. sjednice Općinskog vijeća
-komentari na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja
-komentari na dostavljena mišljenja i stavove na vijećničke inicijative
-vijećnička pitanja
-vijećničke inicijative

1. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Budžeta Općine Kakanj za 2019.godinu
2.Informacija o Dokumentu okvirnog budžeta Općine Kakanj za period 2020-2022.godine
3.Prijedlog odluke o stavljanju van snage Regulacionog plana „Ponijeri“ Kakanj
4.Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline Općine Kakanj za 2019.godinu
5.Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Programa utroška sredstava od koncesionih naknada za 2019.godinu
6.Prijedlog odluke o imenovanju Stručne komisije za legalizaciju bespravno izgrađenih građevina i bespravnih zahvata na području općine Kakanj
7.Prijedlog odluke o dodjeli stipendija studentima i učenicima koji se školuju za deficitarna zanimanja
8.Prijedlog odluke o imenovanju općinskog pravobranioca
9.Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za provođenje izbora u MZ Koprivnica
10.Prijedlog odluke o potvrđivanju rezultata izbora i dodjela mandata za članove savjeta MZ Koprivnica
11.Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Zejte Ećo i Belkise Ećo iz Kaknja
12.Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Izvještaj o realizaciji Godišnjeg programa rada JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj za školsku 2018/19 godinu
13.Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Godišnji program rada JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj za 2019/20 godinu)
14.Prijedlog zaključka o delegiranju dva predstavnika radnih tijela Vijeća u Komisiju za ocjenjivanje i odabir projekata nevladinih organizacija
15.Informacija o radu Udruženja „Razvojni centar općine Kakanj“ za period januar – juni 2019.godine

Informacija o radu Kolegija Općinskog vijeća

Osim utvrđivanja prijedloga dnevnog reda, dostavljanja materijala komisijama i stalnim radnim tijelima Općinskog vijeća te određivanja termina održavanja 35. sjednice, Kolegij je na svojoj 35. sjednici održanoj 23.10.2019.godine razmatrao i predstavke upućene Kolegiju i Vijeću te donio slijedeće zaključke:

a)Molba MZ Kakanj II i MZ Bukovlje za izgradnju mosta i uređenje korita Zgošće

Molbu MZ Kakanj II i MZ Bukovlje za izgradnju mosta i uređenje korita Zgošće, Kolegij Općinskog vijeća dostavlja Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoliša i Zavodu za planiranje i izgradnju općine Kakanj na dalje razmatranje i postupanje.

b)Inicijativa Naše stranke za postavljanje dodatne javne rasvjete u ulicama Alije Izetbegovića i Rudarske

Inicijativu Naše stranke za postavljanje dodatne javne rasvjete u ulicama Alije Izetbegovića i Rudarske Kolegij Općinskog vijeća dostavlja Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoliša  i Zavodu za planiranje i izgradnju općine Kakanj na dalje razmatranje i postupanje.

c)Inicijativa Naše stranke za izgradnju trotoara u ulici ZPO

Inicijativu Naše stranke za izgradnju trotoara u ulici ZPO Kolegij Općinskog vijeća dostavlja Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoliša  i Zavodu za planiranje i izgradnju općine Kakanj na dalje razmatranje i postupanje.

d)Prijedlog dva člana – predstavnika radnih tijela Vijeća – u Komisiju za ocjenjivanje i odabir projekata NVO

Kolegij Općinskog vijeća Zahtjev Službe za privredu, urbanizam i zaštitu okoliša  za delegiranjem dva predstavnika radnih tijela Vijeća u Komisiju za ocjenjivanje i odabir projekata nevladinih organizacija upućuje Općinskom vijeću na razmatranje.