Sutra počinje nastava u školama na području Zeničko-dobojskog kantona

skola

Kantonalna Vlada jučer je donijela zaključak o otpočinjanju nastave od sutra na području Zeničko-dobojskog kantona u svim osnovnim i srednjim školama u općinama Vareš, Breza, Visoko, Kakanj, Usora, Tešanj, Doboj-Jug (OŠ 21. mart) i Zenica (osim OŠ ”Ćamil Sijarić” Nemila i učenika srednjih škola sa područja naselja Babino).

Kraj 13. juna

U općini Žepče nastava je počela 21. maja u osnovnim školama Žepče – Žepče i ”Fra Grga Martić” – Ozimica (izuzev područnih škola u Globarici i Fojnici u kojima se nastava odgađa do daljnjeg) te u Srednjoj mješovitoj školi Žepče po hrvatskom nastavnom planu i programu, zatim u KŠC-u ”Don Bosco” i u Glazbenoj školi ”Katarina Kosača-Kotromanić”. Nastava u OŠ Begov Han počet će sutra, a početak nastave u OŠ ”Abdulvehab Ilhamija” Željezno Polje i u SMŠ-u Žepče po bosanskom nastavnom planu i programu odgađa se do daljnjeg. Sve škole završit će nastavnu godinu kako je i planirano, 13. juna, odnosno prema važećem nastavnom kalendaru, uz obavezu realizacije nastavnog programa.

Nastava sutra neće početi u općinama Olovo, Zavidovići i Maglaj (osim OŠ u Novom Šeheru, koja ima uslove za pokretanje nastave). U ovim općinama nastava neće početi dok se ne osiguraju uvjeti za higijenski ispravnu vodu, kao i sigurne putne komunikacije kako za učenike tako i nastavnike.

Svima otvoriti vrata

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta naložilo je svim školama da prime sve učenike iz ugroženih područja koji se prijave u najbližu osnovnu ili srednju školu bez obzira na to da li u momentu prijavljivanja imaju potrebnu dokumentaciju. Sve škole i dalje imaju obavezu održavanja stalne komunikacije sa općinskim štabovima Civilne zaštite i nadležnim službama za epidemiološku zaštitu, a u slučaju zagađenosti vode za piće da obavezno osiguraju pitku vodu za učenike, nastavnike i osoblje škole.

Oslobođenje/Kaportal.ba