Skandalozno: Krajina na nogama, gradski moćnici prodaju Unu za hidrocentralu!

Na 13. sjednici Gradskog vijeća Bihać nakon duge i na momente žustre rasprave većinom glasova jučer je usvojen Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na pokretanje postupka dodjele koncesije Javnim natječajem – tender za projektovanje, izgradnju, upravljanje i prijenos mHE na lokalitetu Martin Brod i Dobrenica.

Usvojenom odlukom data je saglasnost Vladi USK-a, odnosno Ministarstvu privrede na pokretanje postupka dodjele koncesije javnim natječajem uz obavezu da se prilikom provođenja dodjele koncesije maksimalno uključi i NP “Una” u svim fazama budućih aktivnosti, kao i eventualnih odluka koje se budu donosile u vezi sa navedenim predmetom koncesije.

“Imali smo jednu demokratsku raspravu u gradskom vijeću gdje smo mogli čuti stavove za i protiv i većina u GV Bihać usvojila je ovu odluku koja sad ide prema Vladi USK-a i ono što je također bitno, ukoliko menadžment NP Una, na čijem se teritoriju i nalazi lokacija, ne da saglasnost neće se ni ova protočna centrala graditi”, kazao je gradonačelnik Galijašević.

Nacionalni park “Una” u ime Federacije BIH upravlja ovim teritorijem, a resorno Federalno ministarstvo u trećem je mjesecu napismeno poslalo odbijenicu kad je u pitanju izdavanje urbanističke saglasnosti. NP Una kao javno preduzeće je zakonski upravitelj tim područjem i Grad kao i Kanton nemaju ingerencije po tom pitanju, a pogotovo kad je u pitanju davanje koncesije.

Zakon o NP Una kaže da se vodotokovi u području NP Una mogu koristiti u elektroenergetske svrhe, a član 182 o zaštiti prirode da koncesiju u zastićenim područjima i uvjete davanje koncesije propisuje upravljač zaštićenim područjima.

”Niti nas je ko uključio u ovu priču niti smo raspisali ikakav javni poziv za prikupljanja ponude i ne možemo to ni raditi mimo resornog ministarstva okoliša i turizma, pa se ovdje očito radi o ignorisanju Zakona. Stav Uprave NP Una je provedba zakonske procedure. Potpisali smo Konvencije o savskom slivu, gdje nema mjesta apsolutno nikakvim izgradnjama u zaštićenim područjima”, kazao je Amarildo Mulić za ABC.ba

Nakon očigledne havarije građani su jučer nezadovoljstvo izražavali na društvenim mrežama. Malu grupicu hrabrih protestanata, među kojima su se nalazile sadašnja i bivša predsjednica udruženja Unski smaragdi Mejasa Dupanović i Nurzekija Marjanović, te mnogi drugi građani ovoga grada.

S obzirom da je gradonačelnik u svom izlaganju na sjednici Gradskog vijeća rekao da se neće graditi ukoliko menadžment NP-a “Una” ne izda saglasnost, a s obzirom da je direktor NP-a “Una” za ABC.ba izjavio da neće biti saglasnosti, u duhu ljudi koji drže do svoje riječi molimo Vas da se ova priča onda završi.

Nastavno na sramnu odluku Gradskog vijeća Bihać da rijeku Unu u Nacionalnom parku daju na koncesiju privatnim investitorima kako bi gradili hidrocentrale danas već sa svakim satom stižu reakcije, kako udruženja, institucija tako i građana.

Jedan od takvih je i reakcija građana sa područja teritorije općine Bosanska Krupa koji u znak protesta što su bihaćki vijećnici sebi za pravo uzeli da ”prodaju” Unu žele zaustaviti Una regatu na području ove općine.

Naime jedan od velikih promotora rijeke Une, fotograf i unoljubac u svojoj poruci je naveo:

“U znak protesta na sramnu odluku vijećnika grada Bihaća Unska regata će biti zaustavljena na dijelu Une gdje počinje općina Bosanska Krupa i ništa nas neće spriječitu u toj namjeri. Ako vi gospodo imate pravo donositi odluke na dijelu teritorije gdje smatrate da je Una samo vaša onda će mo i mi donijeti ovakvu odluku gdje je Una Naša.”

Ovoj poruci ubrzo se pridružilo desetine građana odobravajući planirani čin.

abc.ba/Kaportal.ba