SBB ZDK: Sprovesti Zakon o zaštiti životinja

Zastupnik u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona Edhem Fejzić u svom dosadašnjem radu kontiniurano se bavio problematikom zaštite i dobrobiti životinja, te sprovođenju Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja, a koji se, između ostalog, odnosi i na problem pasa lutalica .

Ovom problematikom Fejzić se s kolegama iz Gradskog Vijeća Zenica bori zadnjih nekoliko godina. Postavljanjem pitanja, pokretanjem inicijativa, te na osnovu ranijih odgovora, Kolegij Skupštine Zeničko-dobojskog kantona zauzeo je stav kojim se traži od Vlade Zeničko-dobojskog kantona u saradnji sa Gradom Zenica i općinama s područja Zeničko-dobojskog kantona da u roku od 90 dana dostavi cjelovitu Informaciju u vezi sa provedbom Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja na području Ze-do kantona, sa prijedlogom mjera za poboljšanje stanja u ovoj oblasti.

Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja objavljen je u „Službenom glasniku BIH broj 25 /09“.