RMU Kakanj: Rezultati Konkursa za prijem radnika

Uprava Rudnika mrkog uglja „Kakanj“ objavila je rezultate Konkursa za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme, a koji je objavljen u dnevnom listu Oslobođenje i na službenoj web starnici Rudnika Kakanj, 23. novembra 2017. godine. Oglas je bio otvoren deset dana od dana objave. Traženi su izvršioci za 15 različitih pozicija.

U toku trajanja konkursne procedure u ekspedit Rudnika zaprimljeno je 1618 koverata od 1592 lica. Razlika u broju zaprimljenih koverata i broju lica je u činjenici da je bilo 26 prijava od istih osoba-duple prijave na različite pozicije prema oglasu.

Potpunih prijava bilo je 1323. Nepotpunih prijava bilo je 295. Na intervju je pristupilo 1260 kandidata. Intervjuu nije pristupio 41 kandidat. Pozvivani su u više navrata, odustali su ili se nisu javlili na pozive. Neki pozivani kandidati su bili u inostranstvu.

Izvještaj sa rezultatima razmatranja prijava sa prijedlogom o izboru kandidata, Uprava Rudnika je usvojila i donijela Odluku o izboru kandidata za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od šest mjeseci u ZD RMU „Kakanj“ d.o.o Kakanj, koju možete pogledati klikom na ODLUKA.