Redoslijed izbornih aktivnosti za Lokalne izbore 2020: Rok za podnošenje kandidatskih listi je od 05.08. do 17.09.2020.godine

Centralna izborna komisija (CIK) na 25. sjednici donijela je UPUTSTVO o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti za Lokalne izbore 2020.godine koji će se održati u nedjelju 15.novembra 2020.godine.

Politički subjekti su već od 26.05. trebali početi preuzimati  obrazce za prijavu učešća na izborima.

Od 27.05. do 03.07.2020.godine do 16:00 sati je rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka, nezavisnih kandidata, udruženja i grupa građana za učešće na izborima.

Ovjera političkih stranaka, nezavisnih kandidata, udruženja i grupa građana na izborima je do 18.07.2020.godine.

Podnošenje prijava za ovjeru koalicija i listi nezavisnih kandidata je od 19.07.2020. do 28.07.2020. do 16:00 sati.

Ovjera koalicija i listi nezavisnih kandidata za učešće na izborima je do 04.08.2020.

Rok za podnošenje kandidatskih listi je od 05.08.2020. do 17.09.2020. do 16:00 sati.

Konačna ovjera kandidatskih listi je do 11.09.2020.godine.

Objava konačnih listi kandidata u službenim glasilima i sredstvima javnog informisanja je do 01.10.2020.godine.

Žrijebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkim listićima je od 02.09. do 03.09.2020.godine.

Zaključivanje Centralnog biračkog spiska je 01.10.2020.

Objavljivanje broja birača za svaku izbornu jedinicu je do 08.10.2020.

Određivanje biračkih mjesta najkasnije do 11.09.2020.godine

Objavljivanje lokacija biračkih mjesta određenih za glasanje najkasnije do 31.10.2020.

Imenovanje članova i zamjenika biračkih odbora i sačinjavanje rezervnog spiska kandidata najkasnije do 16.10.2020.

Plačeno političko oglašavanje od 16.10.2020.

Zabrana objavljivanja rezultata ispitivanja javnog mnijenja od 13.11.2020. od 07:00 sati do zatvaranja biračkih mjesta.

Izborna šutnja od 14.11.2020. od 07:00 sati do zatvaranja biračkih mjesta.

Izborni dan 15.11.2020. od 07:00 sati do 19:00 sati.

Javno izlaganje rezultata glasanja na biračkom mjestu najkasnije 12 sati nakon zatvaranja biračkih mjesta.

Potvrđivanje rezultata Lokalnih izbora 2020.godine najkasnije 15.12.2020.godine.