Prvi put u Kaknju: “EE-elektronski otpad odvoji i prirodu osvoji“

C.E.K.O.R- Centar za ekologiju i održivi razvoj Kakanj realizira aktivnosti po javnom pozivu sa projektnom idejom i “EE-elektronski otpad odvoji i prirodu osvoji“ koji su objavili Općina Kakanj i regionalni program lokalne demokratije na zapadnom Balkanu RELOAD UNDP, a projekat finansira Europska Unija.

Projekat ima za cilj zbrinjavanje svih vrsta elektronskog otpada, uspostavljanje sistema zbrinjavanja u savremenim namjenskim kontejnerima po EU standardu kako taj isti opasni otpad ne bi završio na divljim deponijama i nenamjenskim mjestima, ili skupljao prašinu po našim podrumima. Kakanj je prvi u ZE-DO Kantonu koji kreće sa ovakvim aktivnostima i za ovakav vid provođenja projekta je dobilo dozvolu od krovne institucije Ministarstva  za obrazovanje, nauku i kulturu ZE-DO Kantona. Za ove namjene će biti obezbjeđeni namjenski kontejneri koji će biti uskoro postavljeni od lokalnog preduzeća Vodokom na predviđene lokacije,a u svim osnovnim i srednjim školama će biti također namjenske kante i palete  za deponovanje istog i za sitne kućanske aparate.

Iz C.E.K.O.R.-a pozivaju firme koje se žele riješiti elektronskog otpada da ga doniraju školama koje bi na taj način postigle što bolje rezultate u ovom takmičenju.

Sav otpad koji se prikupi će biti preuzet od ovlaštenog i jedinog u BiH otkupljivača EE otpada ZEOS sistem i bit će adekvatno zbrinut, a školama i firmi Vodokom će se platiti na osnovu izvaganog otpada na licu mjesta prilikom odvoza istog. Ostvarili smo dobru saradnju sa svim osnovnim i srednjim školama na našoj Općini, odredili jednog koordinatora iz svake škole u saradnji sa školama koji će edukovati djecu kroz časove tehničkog odgoja ili na ekološkim sekcijama putem ppt prezentacije i predavanja. Da bismo ih animirali i uključili u projekat organizovaćemo takmičenje za najbolji rad od recikliranih električnih i elektronskih uređaja i dodijeliti vrijedne nagrade za škole koje najviše skupe e-otpada. Sakupljaju se sve kategorije e-otpada, veliki kućanski aparati, malih kućanski aparati (IT oprema i oprema za telekomunikacije, električni uređaji, alati i svi drugi uređaji koji su radili uz pomoć električne energije ili baterija), rashladni uređaji, TV i monitori, i štedne (plinske sijalice).Molimo građane,kada budu instalirani kontejneri u našem gradu da se uključe u ove aktivnosti prikupljanja i zbrinjavanja otpada,kako taj isti otpad ne bi završio na deponijama,prirodi ili u kontejnerima koji nisu predviđeni za te namjene.

E-oprema za radionice izrade novog predmeta će se uzeti iz paleta koje su obezbijeđene u obrazovnim ustanovama, a e-opremu donose učenici, prilikom izrade novog predmeta. Ne smiju se rastavljati TV i monitori, sijalice i rashladni uređaji, jer se klasifikuju kao opasan otpad.

C.E.K.O.R. je neprofitna, nepolitička organizacija koja ima za cilj da doprinese održivom razvoju i zdravom okolišu/životnoj sredini u Kaknju a i u široj društvenoj zajednici, putem jačanja svijesti o značaju iste,putem obezbjeđivanja informacija i usluga u partnerstvu sa relevantnim zainteresovanim stranama,kao i u kreiranju i zastupanju politika koje jačaju pravnu legislative u domenu zaštite okoliša stvarajući jači korektiv vladajućim strukturama u kreiranju zakona o okolišnoj politici.Također želimo maximalno poboljšati I unaprijediti znanja naše zajednice u pogledu edukovanosti u ovoj oblasti,kako bismo efikasnije rješavali novonastale problem u zajednici. Iskustvo i znanja članova organizacije mogu biti od velike koristi lokalnim i regionalnim vlastima.

Zaštita okoliša postala je jedan od glavnih zadataka na dnevnom redu nacionalnih vlada većine zemalja, i to zahvaljujući pritisku glasača i NVO sektora.Politički trendovi u našoj Općini se mjenjaju, kako se mjenjaju i vladajuće strukture. Za sada imamo dobru saradnju sa lokalnim političarima i dobar smo korektiv istima.

Nadamo se da ćemo svi zajedno uključiti u aktivnosti ove ideje i doprinijeti boljim uslovima u našem Kaknju i da budemo prvi u ZE-DO Kantonu koji će uspostaviti siguran sistem zbrinjavanja elektronskog otpada.