Prve borbe kakanjskih antifašista: Kako je neprijatelj bježao pred partizanima

Kakanjski antifašisti su dali  značajan doprinos u stvaranju uslova za obnavljanje državnosti BiH na Prvom zasijedanju ZAVNOBIH-a koje je održano 25. novembra 1943. godine u  Mrkonjić Gradu.

Prve borbe sa neprijateljskim snagama kakanjski antifašisti su vodili kao pripadnici Zeničkog partizanskog odreda.

Dračići, siromašno seoce sa nekoliko desetina kuća, bilo je od novembra 1941. do januara 1942. godine sjedište štaba Prve čete Zeničkog partizanskog odreda. U decembru 1941. godine osnovana je još jedna manja četa. Ona je zauzela položaj oko Bijelih Voda. I brzo je došao okršaj. Već ranije neprijatelj je znao  za okupljanje partizana i formiranje odreda. Oni su odlučili da se partizanske jedinice još u zametku unište. Jednog decembarskog dana 1941. godine krenulo je oko 40 neprijateljskih vojnika na Dračiće. Seljaci iz najbližeg sela neprimjetno su ih proveli do jedne zgrade u kojoj se nalazio štab.

Rafal neprijateljskog mitraljeza sve je iznenadio. U zgradi se zateklo 19 partizana koji su odmah istrčali i na ivici šume prihvatili borbu. Prvi obračun sa neprijateljem nije dugo trajao. Opijenog strijeljanjem i pokoljem nevinih ljudi, nenaviknutog na otpor, neprijatelja je zbunio siloviti protivnapad partizana. Poslije kratke borbe neprijateljski vojnici su počeli da bježe. Sedamnaestogodišnji mladić Momčilo Karkeljaš, sa pokvarenim pištoljem bez metaka, gonio je četvoricu naoružanih neprijateljskih vojnika.

Kao nagradu za držanje u borbi dobio je ispravnu pušku. Prije velike borbe nekoliko dana uzastopno neprijateljski avioni  bombardovali su selo. Kažu da su se partizani toliko navikli da su znali kada ih bombarduje pilot, pristalica NOP-a, a kada fašista, jer je u Rajlovcu među pilotima bilo mnogo simpatizera NOB-a. Poslije prvog okršaja, zasjede na prilazima selu bdjele su i noću.

Arhiv Općine Kakanj