Pripreme za sezonu snjegova: Obavijest za građane

M61Obzirom da  nisu u dovoljnoj mjeri javnosti poznate obaveze vlasnika i korisnika stanova i lokala u pogledu uklanjanja snijega i leda, te da se bilježe sve  češći slučajevi nesavjesnog postupanja određenog broja građana koji snijeg iz svojih dvorišta izbacuju na ulice i trotoare, podsjećamo na odredbe Odluke o komunalnom redu  koje definišu obaveze građana i nadležnih preduzeća u pogledu čišćenja od snijega i leda. Odlukom o komunalnom redu između ostalog su definisane  i obaveze vlasnika stanova i lokala u pogledu uklanjanja snijega i leda, piše službena stranica Općine.

Za uklanjanje snijega i leda sa trotoara uz zgrade, odgovorni su vlasnici zgrada, odnosno vlasnici ili korisnici stanova ili poslovnih prostorija u zgradi. Izuzetno, za uklanjanje snijega i leda sa trotoara ispred uličnih lokala odgovorni su vlasnici i korisnici lokala. Za uklanjanje snijega i leda sa pločnika uz kioske i pokretne uređaje odgovorni su vlasnici, odnosno korisnici kioska i pokretnih uređaja. Za uklanjanje snijega i leda sa taksi-stajališta odgovorno je Udruženje taksista.

Za uklanjanje snijega i leda sa trotoara, parkirališta, tržnica, sportskih objekata, autobusnih stajališta i sličnih prostora odgovorno je pravno lice koje upravlja tim površinama ili se njima koristi, odnosno pravno i fizičko lice kojem je povjereno održavanje ovih površina.

Nadležno preduzeće je odgovorno za uklanjanje snijega sa javnih saobraćajnih površina (ulica, ceste), te za uklanjanje snijega i leda sa staza, stepeništa i puteva na javnim površinama.

Strogo je zabranjeno iznošenje i gomilanje snijega iz dvorišta, bašti i drugih površina na ulice i trotoare, zabranjeno je bacanje snijega ispred zgrada na saobraćajnicu, zabranjeno je zatvaranje snijegom i ledom slivnika i šahtova, zabranjeno je deponovanje snijega i leda u parkove i na zelene površine, zabranjeno je sankanje i klizanje na javnim saobraćajnim površinama i na zaleđenim vodenim površinama.

Odlukom o komunalnom redu definisane su i kaznene odredbe. Novčanom kaznom u iznosu od 500 do 5 000 KM kazniće se pravno lice, a u iznosu od 100 do 500 KM odgovorno lice u pravnom licu, ako ne ukloni snijeg i led sa trotoara ispred svog poslovnog prostora.

Odsjek za inspekcije Općine Kakanj obavještava pravna i fizička lica sa područja općine Kaknja da su dužni zaključiti Ugovor o organiziranom odvozu otpadnog materijala iz kotlovnica sa nadležnim preduzećem za odvoz istog, na teritoriji općine Kakanj.

Ugovor o organiziranom odvozu otpadnog materijala iz kotlovnica potpisan sa nadležnim preduzećem za odvoz dužni su dostaviti u što kraćem roku nadležnom komunalnom inspektoru Općine Kakanj.

Ukoliko se ne postupi po naloženom, pokrenut će se zakonom propisane mjere.