Pripadnici Policijske stanice Kakanj su danas holu tržnog centra “Real Kakanj” sproveli kampanju “Slavi odgovorno, slavi bez vatrenog oružja”.

Kampanja za cilj ima da podigne svijest građana o opasnosti korištenja vatrenog oružja u slavljeničke svrhe tokom prazničnog perioda, kao i da promoviše odgovorno vlasništvo nad vatrenim oružjem.

Policijski službenici i službenice su dijelili promotivni materijal građanima sa ključnim porukama kampanje:

neovlaštena upotreba vatrenog oružja ugrožava sigurnost ljudi i imovine i izaziva uznemirenost građana, te je legalno kažnjivo, pucanje u vazduh iz vatrenog oružja može nenamjerno prouzrokovati smrt druge osobe ili za posljedicu imati teške fizičke povrede i psihološke traume.

Stoga, Policijska stanica Kakanj apeluje na građane Zeničko dobojskog kantona da se suzdrže od upotrebe vatrenog oružja tokom prazničnog perioda kako najradosniji trenuci i praznične proslave ne bi završile sa tragičnim posljedicama:

„Provedite najljepše trenutke radosti i slavlja odgovorno, bez korištenja vatrenog oružja!“