Priča o Dnevnom centru za djecu i odrasle s posebnim potrebama u Dobrinju kod Visokog

Već skoro četiri godine u naselju Dobrinje u blizini Visokog, sa mnogo uspjeha funkcioniše Centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama. Centar je osnovan kao zajednički projekat Vlade Zeničko- dobojskog kantona, općina Visoko, Kakanj, Breza i Vareš te stranih donatora, a pod vodstvom Udruženja “Humanost”. Posjetu ovom Centru iskoristili smo da se upoznamo sa načinom rada, sa korisnicima, ali i uposlenicima koji trenutno rade sa ukupno 71 korisnikom.

dobrinje-centar3– Kao i svaki početak, rad u Centru od osnivanja imao je svoje teške periode. Posebno teško je bilo na početku, to je bilo novo iskustvo za sve nas. Vremenom smo stekli povjerenje roditelja, zadovoljstvo postignutim rezultatima i sada već imamo odličnu saradnju – kazala nam je na početku posjete Šemsa Gačić, rukovodilac Centra.

Usluge koristilo preko 100 korisnika

Centar  je počeo sa zvaničnim radom 14.03.2013. godine sa ukupno 32 korisnika. Taj broj je vremenom rastao do današnjeg 71 korisnika, s tim da je do sada usluge Centra  koristilo preko 100 korisnika i njihovih porodica.

– Rad je usmjeren na edukaciju i rehabilitaciju u radu sa djecom školskog uzrasta te profesionlanu prehabilitaciju odnosno radno osposobljavanje za odrasle osobe sa posebnim potrebama – pojašnjava Gačić.  Koncept Centra podrazumijeva usluge edukacije i rehabilitacije kroz grupni rad  sa djecom i mladima školskog uzrasta, a program rada je podijeljen po uzrastu odnosno nivoima.

– Pored rada sa djecom, u Centru se pružaju usluge radnog osposobljavanja u radu sa odraslim osobama sa posebnim potrebama. Pored grupnih aktivnosti u Centru se sa korisnicima radi individualno. Terapeutske usluge se pružaju  iz oblasti govorne terapije i fizioterapije. Korisnici borave u Centru pet sati dnevno gdje se o njima brine stručni kadar i tehničko osoblje. Također, pored rada sa djecom, na raspolaganju je i savjetodavni rad sa roditeljima djece korisnika usluga Centra – kazala nam je na kraju posjete Dnevnom centru za djecu i odrasle s posebnim potrebama, Šemsa Gačić, rukovodilac ovog Centra.

Osoblje centra

dobrinje-centarDnevni centar okuplja stručnjake različitih profila koji prate savremene načine rada aktuelne u svijetu. Korisnike u razvoju prate edukator-rehabilitator, socijalni pedagog, logoped- surdoaudiolog, fizioterapeut i asistenti sa nastavničkim i medicinskim obrazovanjem. Stručni tim duboko poštuje profesionalnu etiku te u svom radu štiti interese korisnika, a veliki naglasak je na dodatnim edukacijama i specijalizacijama. Dio stručnog tima Centra išao je na dodatne obuke i edukacije u partnerske organizacije u Njemačkoj.