Prezentacija idejnog urbanističkog rješenja lokaliteta Stara jama

P1040590

U uredu općinskog načelnika Nermina Mandre danas je održana prezentacija idejnog urbanističkog rješenja sa 3D prikazom lokaliteta Stara jama u Kaknju, prenosi press služba Općine Kakanj.

Radi se o lokaciji pogona koji izvjesno vrijeme nije u funkciji, pa je namjera da se ovaj lokalitet privede konačnoj namjeni u skladu sa Regulacionim planom “Centar Kakanj koji lokaciju definirana kao poslovni sadržaj.

Današnja prezentacija je ponudila rješenja urbanizacije pomenute lokacije u smislu instaliranja adekvatnih sadržaja koji su potrebni Kaknju.

Radi se o idejnom rješenju koje može biti mijenjano u budućem periodu, a izrađuje se u ovo vrijeme kako bi Općina Kakanj bila spremna, u momentu kada RMU Kakanj Općini vrati zemljište na lokalitetu Stara jama, investitorima ponuditi zemljište za izgradnju određenih sadržaja za koje postoji potreba u lokalnoj zajednici.

Projektanti su ponudili rješenje uređenja prostora na kojem bi investitori mogli graditi hotel, parking-prostore na više etaža, obrazovni centar koji bi mogao biti isturenje nekog fakulteta ili naučni centar za ekologiju, rudarstvo, energetiku i  sl, izgradnju internata…

Sadržaji koji bi se gradili svojim arhitektonskim elementima i simboličnim nazivima bi bili u skladu  sa historijatom lokaliteta obzirom na činjenicu da se radi o nekadašnjoj jami koja je nakon eksploatacije zatpana (npr. hotel bi se mogao zvati “Stara jama”, moguća je i obnova dijela jame na manjoj dubini u kojoj bi se nalazio restoran sa rudarskim eksponatima i sl).

Idejnim rješenjem je određeno da u prostoru ostaje toranj Stare jame, a prostor oko tornja mogao bi poslužiti za izgradnju ureda turističke zajednice i sl.

Predviđena je i izgradnja prostora komercijalnog karaktera (trgovinske radnje i sl), saobraćajnica, dječijih igrališta, zelenih površina, centralne pozornice za obilježavanje značajnih događaja, izgradnja internata, party zone gdje bi se mladi okupljali itd.

Ovaj koncept može biti u budućem periodu i mijenjan ukoliko u međuvremenu prestane potreba lokalne zajednice za nekim od pomenutih sadržaja, a pojave se neki drugi potrebni sadržaji.

Foto: Zabilježeno na prezentaciji

P1040588P1040589P1040591P1040592P1040593