Pred Praznik rada u Kaknju 7.018 nezaposlenih

Sutra je 1. maj, Paznik rada, koji se tradicionalno obilježava na poseban način u našoj domovini. Originalno, Prvi maj ili Međunarodni praznik rada obilježava se u znak sjećanja na žrtve radničkih protesta u Chicagu, na kojima se tražilo uvođenje osmosatnog radnog vremena i simboliše ga borba za radnička prava.

Ipak, ovaj praznik kod nas obilježavaju skoro svi, pa i većina od preko pola miliona nezaposlenih.

Prema podacima Federalnog zavoda za programiranje razvoja u dokumentu Socioekonomski pokazatelji za 2014. godinu, Kakanj ima 30.801 radno sposobnog stanovnika, od kojih je aktivnih 13.786. Ukupan broj zaposlenih u Kaknju u 2014. bio je 6.768. a nezaposlenih 7.018!

Ubjedljivo najviše nezaposlenih je sa KV stručnom spremom 3.118, zatim slijede NKV sa 1.796, SSS sa 1.413 a u odnosu na druge gradove u ZDK Kakanj ima i veliki broj nezaposlenih sa VSS, čak 438.

Ipak, prosječna neto plaća u Kaknju je dosta viša u odnosu na druge gradove kantona, najprije zahvaljujući velikom broju zaposlenih u preduzećima u vlasništvu države (TE i RMU) te Tvornici cementa i iznosi 980 KM.

Prema istom dokumentu, broj korisnika penzija (starosna, invalidska, obiteljska) je 5.685 i u 2014. godini ukupno je podijeljeno 2.321.449,73 KM po tom osnovu, a ukupna prosječna penzija u Kaknju je 408,35 KM što je najveći iznos u odnosu na sve gradove ZDK.

Prema istom dokumentu, od 79 rangiranih općina u FBiH po razvijenosti, Kakanj se našao na 40. mjestu.

Postoje pokušaji da se i u BiH Prvi maj vrati svojoj suštini – borbi za radnička prava. Sutra će Praznik rada u Bosni i Hercegovini biti obilježen nizom skupova, protestnih šetnji na kojima će biti ukazano na složenu ekonomsku situaciju u zemlji i težak socijalni položaj radnika, stanje na tržištu rada, nezaposlenost obrazovanih mladih kadrova i stalnu tendenciju odliva stručnjaka u zemlje EU.

No, ne treba sumnjati da će biti mnogo više onih koji će, uprkos trenutnom stanju, a radnička prava se krše na svakom koraku, 1. maj obilježiti – uz roštilj.

Kaportal.ba