Poziv iz njemačke firme “Carl Kuehne”: Večeras u Kaknju prezentacija u vezi ciljeva i rada u 2020. godini

Njemačka firma “Carl Kuehne” obavještava poljoprivredne proizvođače da će se prezentacija u vezi ciljeva i rada u 2020. godini upriličiti u ponedjeljak 9. decembra u 17.00 sati u maloj sali Javne ustanove Kulturno-sportski centar Kakanj.

Firma nudi: siguran otkup, ugovorenu cijenu, redovnu sedmičnu isplatu, repromaterijal (rasad, pesticidi, mineralna đubriva…), stručnu agronomsku podršku, rad kod kuće na svojoj zemlji, dobru zaradu.

Više informacija putem telefona s brojevima: 065/008 917 i 065/008 732.