Postavljeno vijećničko pitanje o problemu pasa lutalica u Kaknju

Na posljednoj sjednici Općinskog vijeća Kakanj, vijećnik Semir Mušija postavio je vijećničko pitanje koje se odnosi na usvajanje odluke o uslovima i načinu držanja pasa na području općine Kakanj.

U izjavi za Kaportal.ba Mušija je rekao da je na prethodnim sjednicima postavljao pitanja i inicijative koje se odnose na problematiku pasa lutalica. Kao produkt tih pitanja nastao je prijedlog Odluke o uslovima i načinu držanja pasa. Ovaj prijedlog prošao je i javnu raspravu, te je ostalo još da ga usvoji Općinsko vijeće. Predložena Odluka predviđa jedan sistemski pristup rješavanju ovog problema i određuje subjekte koji će biti u obavezi izgraditi sklonište za pse – azil, ali i otvara proces registracije svih pasa na području naše Općine.

Prema njegovim riječima neophodno je u Kaknju što prije početi sa rješavanjem problema pasa lutalica. Prvi korak koji bi trebao biti urađen jeste registracija svih pasa sa područja naše Općine, jer  postoji određeni broj nesavjesnih vlasnika ili posjednika pasa koji svoje ljubimce i njihovo potomstvo nakon određenog vremena jednostavno odbace i ostave na ulicima našeg grada. Upravo kroz proces registracije i jedinstvenu bazu podataka o tim psima i njihovim vlasnicima bismo u velikom procentu spriječili ovakve i slične pojave, jer bi postojao sistem odgovornosti i sankcije za takva lica.

“Drugi korak bi bio svakako izgradnja skloništa za pse, a za što su potrebna veća finansijska sredstva. Međutim, mišljenja sam da za ovaj projekat možemo pronaći sufinansijera u vidu određenih međunarodnih organizacija, koje su spremne podržati ovakve projekte. Recimo UNDP je projekat izgradnje skloništa za pse-azila u Zenici finansirao u visini od 340.000 KM.”, kazao je u izjavi za naš portal Semir Mušija.