Policija za vikend imala pune ruke posla: Stanovništvo ZDK najmanje poštuje mjere nadležnih službi

Više od 8.500 rješenja o izolaciji izdato je tokom subote u Bosni i Herecegovini, navedeno je u izvještaju policijskih agencija o aktivnostima poduzetim u cilju sprečavanja širenja koronavirusa, koji je objavilo Ministarstvo sigurnosti BiH.

Također, u ovom izvještaju nalaze se i podaci policijskih agencija o broju kontroliranih osoba kojima je određena izolacija i o broju izdatih prekršajnih naloga zbog nepoštivanja odluka nadležnih inspekcija, koji su prikupljeni 25. aprila.

Izrečeno su ukupno 183 sankcije, na prostoru BiH.

Kao i mnogo puta do sada, u Zeničko-dobojskom kantonu, ako se analizira prostor FBiH, izrečeno je najviše sankcija – čak 57 ili jedna trečina od svih izrečenih kazni za prostorcijele države.

Također, najviše kontrola izvršila je policija Zeničko-dobojskog kantona – 871, a mjeru zabrane kretanja u kantonu kojem pripada i naš grad u subotuje prekršilo 57 osoba, koliko je izrečeno i sankcija.

Jedna osoba u ZDK-u, kojoj je ranije izrečena mjera izolacije, nije pronađena na adresi.

Redakcija / Visoko.co.ba