Planirana rekonstrukcija lovačkog doma u Kaknju

Gosti u uredu v.d. načelnika Općine Kakanj Aldina Šljive danas su bili članovi Upravnog odbora Lovačkog društva “Srndać” Kakanj.

Razgovaralo se o raznim temama koje se odnose na rad društva, saradnju s Općinom Kakanj, propise koji regulišu oblast lova, te o planu Općine Kakanj da se izvrši rekonstrukcija lovačkog doma u Kaknju.