Pali projekti Omladinske banke Kakanj

detalj sa sastanka  načelnika Mandre i članova omladinske banke Kakanj Fondacija Mozaik u 2011.godini podržala 226 akcija

Fondacija za razvoj zajednica – Mozaik je društveno odgovorna organizacija koja pruža finansijsku i savjetodavnu podršku akcijama od zajedničkog interesa u zajednicama širom BiH. Fondacija Mozaik je osnovana 2002.godine sa ciljem da osnaži socijalnu koheziju u zajednicama, pružajući ljudima mogućnost da pokrenu zajedničke aktivnosti, mobiliziraju lokalne resurse, utječu na lokalne vlasti i zajednički riješe vlastite probleme. Osnaživanjem kohezije u zajednicama, Fondacija Mozaik gradi međusobno povjerenje i podržava pomirenje i izgradnju nacionalnog identiteta u BiH.

Mozaik je razvio metodologiju RUZ (razvoj uz učešće zajednica),koja se zasniva na punom učešću članova zajednice u lokalnom razvoju. Zbog RUZ-a. Zajednice grade odnose i kapacitete za efikasan zajednički rad na vlastitom razvoju i mobiliziraju resurse da riješe određene probleme i tako unaprijede kvalitet života.

Samo u 2011.godini, Mozaik je podržao 226 akcija ukupne vrijednosti preko 1.083.197,74 KM, od čega je čak 58% prikupljeno iz lokalnog resursa; državnih institucija, privrednika, općinskih vlasti i pojedinaca. U realizaciju akcija bilo je uključeno 3614 volontera koji su registrovali 55 830 volonterskih sati. Ovo potvrđuje da je Fondacija Mozaik bosanskohercegovački lider u mobilizaciji lokalnih resursa. Pored toga, Fondacija Mozaik je dio nekoliko nacionalnih i međunarodnih mreža poput European Foundation Centra (EFC) i Upravnog odbora Grant-makers East Foruma (GEF).

Izostala realizacija Općinskog vijeća 2012-te i podrška mladima!

Tako je prije dvije godine u Kaknju završen javni poziv za neformalne grupe mladih koje su obezbijedili Fondacija Mozaik i Općina Kakanj preko Omladinske banke a izabran je i Upravni odbor sastavljen od deset članova mladih od 15 do 30 godina. U prostorijama Omladinskog centra članovi Upravnog odbora Omladinske banke su u periodu od mjesec dana izvršili selekciju predatih prijedloga projekata neformalnih grupa mladih sa područja Općine Kakanj. Na adresu Općine Kakanj je pristiglo dvanaest projekata ukupne vrijednosti 18.239,85 KM, a to je prelazni fond od 15.000.00 KM koliko je predviđeno na javni poziv. Od strane članova Omladinske banke, Fondacije Mozaik tada su obavljeni svi potrebni koraci ka implementiranju projekata koji su odabrani od neformalnih grupa sa područja mjesnih zajednica u Kaknju. Izostala je realizacija Općine Kakanj koja je potpisala sporazum sa Fondacijom Mozaik prije nekoliko mjeseci. Neformalnim grupama koje su aplicirale projekte i pronašle ravnopravne sponzore za učešće stiglo je obavještenje u kojem stoji, da se sredstva ne mogu obezbijediti što je kao tačka dnevnog reda skinuto i sa sjednice Općinskog vijeća.

 

Tako su iz Fondacije Mozaik i Omladinske banke stigli sljedeći odgovori i obrazloženja prema neformalnim grupama:

 

ODGOVOR OMLADINSKE BANKE KAKANJ U VEZI ODABRANIH PRIJEDLOGA PROJEKATA NEFORMALNIH GRUPA 

Poštovani,

 

Želimo da Vas obavijestimo da je vaš prijedlog projekta odobren od strane Omladinske banke Kakanj u narednom periodu planiramo održati ceremoniju na kojoj će biti uručeni promotivni čekovi i potpisani ugovori sa neformalnim grupama čiji projekti su odobreni.

O datumu ceremonije ćemo Vas naknadno obavijestiti kada dobijemo zvaničnu potvrdu Općine Kakanj da su osigurana ugovorena sredstva za Fond Omladinske banke Kakanj koji u 2012. godini iznosi 15.000 KM (7.500 KM ugovorena općinska sredstva i 7.500 KM sredstva Fondacija Mozaik od USAID-a).

Prema zvaničnim informacijama Općine Kakanj ugovorena sredstva su predviđena rebalansom budžeta za 2012. godinu koji će se razmatrati na sjednici Općinskog vijeća Kakanj zakazanoj za 31.07.2012. godine.

 

Omladinska banka Kakanj nije u mogućnosti potpisati ugovore sa neformalnim grupama prije zvanične potvrde Općine Kakanj o obezbjeđenju ugovorenih sredstava. Svjesni smo činjenice da svako daljne odlaganje početka realizacije vaših projekata dovodi u pitanje uspješnost istih, jer se svi projekti moraju završiti do 31.10.2012. godine. U narednom periodu ćete biti obaviješteni o datumu održavanja ceremonije uručivanja čekova i potpisivanja ugovora sa neformalnim grupama, najdalje do 20.08.2012. godine.

 

Nadamo se da ova situacija neće dovesti u pitanje realizaciju vaših projekata te vam se još jednom zahvaljujemo na vašem interesu i prijavi prijedloga projekta za finansiranje od strane naše Omladinske banke.

U međuvremenu desili su se novi Lokalni izbori pa je izabrana nova vlast!

Načelnik Nermin Mandra decemra 2012-te obećao: “Projekti omladinske banke se nastavljaju naredne godine…”

Općinski načelnik Nermin Mandra je početkom decembra 2012.godine u svom uredu primio predstavnike Fondacije “Mozaik” i Odbor projekta “Omladinska banka” Kakanj. Gosti su načelniku prezentirali projekat “Omladinska banka” čiji je cilj povećati učešće mladih u  procesima lokalnog razvoja ruralnih sredina kroz dodjelu bespovratnih  novčanih sredstava projektima koje pokreću i vode neformalne grupe  mladih.

Fondacija “Mozaik”, sredstvima od USAID-a, finansira omladinske projekte po principu partnerskog učešća, tako da se od općina očekuje učešće u finansiranju ovih projekata jednako iznosu kojeg donira Fondacija. Nakon upoznavanja sa projektom izražena je spremnost da se nastave razgovori kako bi se, zajedničkim učešćem Fondacije “Mozaik” i Općine Kakanj, u 2013. godini realizirali omladinski projekti korisni za zajednicu. Međutim, da bi se ostvarilo učešće Općine u ovom projektu potrebno je Budžetom Općine Kakanj za 2013. godinu izdvojiti sredstva o čemu će odlučivati Općinsko vijeće Kakanj.

Općinski načelnik Nermin Mandra je predložio da se struktura omladinskih projekata koji se odobravaju proširi i na segment samozapošljavanja mladih osoba. Podsjetimo, u svrhu realizacije projekta, formirana je Omladinska banka Kakanj kojom  upravlja deset članova odbora, mladi od 15 do 30 godina koji su  izabrani na javnom pozivu i koji su educirani da vode program malih grantova i  koji imaju ulogu da na osnovu prioriteta i potreba mladih, raspisuju  konkurse i odlučuju o finansiranju projekata neformalnih grupa mladih u  općini Kakanj, međutim prethodno općinsko vijeće i bivši načelnik (Mensur Jašarspahić) su oborili ove omladinske projekte.

„Vaši citatelji su informisani da je rad Omladinske banke Kakanj u 2012. godini pratio problem neuplaćivanja ugovorenih sredstava Opcine Kakanj (7.500 KM) u osnovani Fond Omladinske banke Kakanj. Krajem novembra održan je sastanak sa gdinom Mandrom, načelnikom Općine i njegovim saradnicima na kojem je prezentovan program i razgovarano o nastavku dogovorene saradnje sa Općinom Kakanj.

Ovom prilikom predstavnici Omladinske banke Kakanj i ja dobili smo obećanje da će se u nacrtu Budžeta za 2013. godinu planirati sredstva za Fond OB Kakanj. U vođenom razgovoru Načelnik je istakao da bi rado vidio projekte mladih iz oblasti omladinskog poduzetništva, kako bi se mladima pružila prilika da se samozapošljavaju. Mišljenja sam da će mladi Kaknja u 2013. godini imati mogućnost da rade na konkretnim projektima koje ce sami osmisliti i voditi.“ Istakao je u izjavi Dženan Šarić, projekt menadžer. (Tekst i izjava preuzeti sa veb sajta Općine Kakanj)

Od svih 27 općina uključenih u projekat jedino Kakanj nije izdvojio ugovorena sredstva

dzenan saric - projekt menadzer fondacije mozaik
Dženan Šarić

Prošlo je tačno godinu dana a priča o ovim projektima je odavno zaboravljena. Ponovo smo dostavili upit na adresu Fondacije Mozaik. Dženan Šarić, projekt menadžer je odgovorio:

„Nažalost, OV Kakanj neusvajanjem rebalansa budžeta je stopirala 11 inicijativa pokrenutih od mladih osoba sa područja općine Kakanj. Na ovaj način je poslana poruka da briga o mladima nije prioritetna oblast trenutnom sastavu OV. Naime u odobrenim projektima se nalaze inicijative koje bi doprinjele kvalitetu života mladih u njihovim okruženjima u oblasti kulture, društevnog života, ekologije i same infrastrukture namjenjenih mladima. Potrebno je naglasiti da jedino Općina Kakanj nije izdvojila ugovorena sredstva od svih 27 općina u BiH uključenih u program Omladinskih banaka”, istakao je Dženan Šarić – projekt menadžer Fondacije Mozaik.

 

Hamid Hadžić/Kaportal.ba