Ovaj objekat u Kaknju će biti srušen

P1070005-640x330Odsjek za inspekcije Općine Kakanj zakazao je za 9. oktobar 2014. godine uklanjaje bespravno izgrađenog objekta u gradskoj jezgri Kaknja, u blizini zgrade javnih preduzeća, prenosi službena stranica Općine Kakanj.

Osoba koja je izvršila bespravnu gradnju ovog objekta ima priliku da do pomenutog datuma sama izvrši uklanjanje objekta. Ukoliko to ne učini, objekat će ukloniti mašine koje će angažirati Odsjek za inspekcije, a osobi koja je izvršila izgradnju objekta bit će ispostavljen račun za troškove uklanjanja, a bit će poduzete i druge mjere iz nadležnosti inspekcije.

Uklanjanje ovog objekta bilo bi izvršeno i ranije, međutim problem su predstavljale dugotrajne žalbene procedure koje je vodilo Ministarstvo za prostorno uređenje, saobraćaj i komunikacije i zaštitu okoline ZDK.

Odsjek za inspekcije Općine Kakanj je od Ministarstva u dva navrata urgencijom tražio da se okonča žalbeni postupak, što je u konačnici i učinjeno čime su se stekli uslovi za rušenje objekta.

Kod nadležnog kantonalnog ministarstva u toku je rješavanje još nekoliko žalbenih procedura, tako da će po okončanju ovih postupaka u Kaknju biti izvršeno uklanjanje još nekoliko objekata.

 

P1070003 P1070005 P1070002 P1070007

Bespravno izgrađeni objekat u gradskoj jezgri Kaknja čije je uklanjanje zakazano za 9. oktobar 2014. godine

Nakon decenija izbjegavanja suočavanja sa problemima bespravne gradnje, 2013. i 2014. godinu u Kaknju su obilježile aktivnosti na uvođenju reda u oblasti gradnje. Tokom 2013. godine, po nalogu općinske inspekcije, izvršeno je uklanjanje 36 bespravno izgrađenih i postavljenih garaža, dva kioska, te nekoliko drugih bespravno postavljenih predmeta (reklamni panoi i sl).

Nagomilane probleme bespravne gradnje nije moguće riješiti u kratkom periodu. No, postoji odlučnost i sistemski pristup.