Općina Kakanj planira uvesti nove online platforme “eMatičar”, “eDijaspora”, “eDokumenti” i “ePitanja”

Sa ciljem kontinuiranog unapređenja kvaliteta usluga koje pruža građanima, Općina Kakanj planira uvesti nova softverska rješenja i online platforme.

Nakon što je u proteklom periodu izvršeno umrežavanje između općina F BiH čime je omogućeno da građani mogu dobiti rodni list, vjenčani list i uvjerenje o državljanstvu u Kaknju, bez obzira što su rođeni ili vjenčani u nekoj drugoj općini, sada se planira uvesti i online platforma “eMatičar”. Ova platforma omogućava građanima da na brz i jednostavan način podnesu elektronski zahtjev za ishodovanje izvoda iz matičnih knjiga, te da te dokumente dobiju brzom poštom na kućnu adresu u zemlji i inostranstvu.

Općina Kakanj planira uvesti i online platformu “eDijaspora” koja će predstavljati bazu podataka za inteziviranje saradnje i povećanje motiviranosti građana Kaknja koji žive u inostranstvu za učešće u razvojnim procesima kakanjske lokalne zajednice.

Općina Kakanj planira unaprijediti i postojeću dostupnost elektronske verzije svih obrazaca na način da će se uspostaviti online platforma “eDokumenti” koja će sadržavati bazu obrazaca, zahtjeva i formulara uz kratka objašnjenja za popunjavanje.

Planirana je i uspostava online platforme “ePitanja” koja će omogućiti da građani u svakom momentu mogu elektronski
podnijeti upit/zahtjev za određene aktivnosti, usluge ili status predmeta za koji su prethodno predali zahtjev.

“Moto kojeg slijedimo glasi “putuju podaci, a ne građani” i vrijedno ćemo raditi na ostvarenju tog principa koji odlikuje savremene administracije”, rekao je vršilac dužnosti načelnika Općine Kakanj Aldin Šljivo.

Podsjetimo, Općina Kakanj je u proteklom periodu uvela i informacioni sistem “eParlament” koji omogućava glasanje vijećnika elektronskim putem uz upotrebu smart uređaja.