Održana sjednica Kolegija OV Kakanj

Kolegij Općinskog vijeća je 22.01.2018. godine održao 15. redovnu sjednicu na kojoj je razmatrao:

a)Informaciju o kvaliteti zraka u zimskom periodu na području općine Kakanj
b)Odgovor Službe za privredu, urbanizam i zaštitu okoline na zaključak Kolegija Općinskog vijeća u vezi izgradnje kanalizacione mreže u MZ Dubovo Brdo
c)Obavještenje Zavoda za planiranje i izgradnju Općine Kakanj u vezi korištenja poslovnih prostora u ulici Mehmeda Skopljaka
d)Inicijativu OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Kakanj za formiranje mobilnog multidisciplinarnog tima na području općine Kakanj.

U vezi Informacije o kvaliteti zraka u zimskom periodu na području općine Kakanj Kolegij je donio zaključak:

Obzirom da je Kolegij Općinskog vijeća 23.10.2017.godine Zaključkom broj: 01/1-12-424-K/17 zadužio Službu za privredu, urbanizam i zaštitu okoline da pripremi materijal za tematsku sjednicu po inicijativi vijećnika Elvedina Delića sa 11. sjednice Općinskog vijeća broj 01/1-11-402/17 od 27.09.2017.godine, Kolegij je odlučio da se vijećnici upoznaju s materijalom koji je Služba dostavila.
Također, odlučeno je da će Kolegij održati sjednicu 31.01.2018.godine sa početkom u 15:30 na kojoj će se predsjednici klubova dogovoriti oko koncepta same sjednice, gostiju i izvjestilaca koji trebaju prisustvovati sjednici, kao i određivanja termina tematske sjednice.

Odgovor, obavještenje i inicijativu (b, c, d) Kolegij je primio k znanju.

Kolegij je utvrdio prijedlog dnevnog reda za 16. redovnu sjednicu Općinskog vijeća sa 27 tačaka i utvrdio termin iste za 30.01.2018.godine (utorak) sa početkom u 9:00 sati.