Održana dvadeset treća sjednica Općinskog vijeća Kakanj

U Kaknju je nakon ljetne pauze održana dvadeset treća sjednica Općinskog vijeća.

Na dnevnom redu našla su se četiri prijedloga izmjene i dopune programa: Program utroška neraspoređenog dijela namjenskih sredstava od prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana za 2018. godinu i sredstva od prodaje poslovnih prostora, zatim Program rasporeda sredstava za sport za 2018.godinu, Program utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline općine Kakanj za 2018. godinu, te Program utroška namjenskih sredstava od koncesionih naknada za 2018.godinu.

Sve ove tačke su dobile su potrebnu većinu i usvojene su.

Na sjednici je bilo govora o stanju obaveza JP „Vodokom“ prema KfW kreditu i opomeni koje je Općini Kakanj uputilo Federalno ministarstvo finansija za iznos od 600.000 KM.

Edin Aliefendić je ispred kluba vijećnika SDA predložio da Vijeće uz Informaciju usvoji i zaključak kojim bi se formirala komisija koja bi za zadatak imala rješavanje kreditnih obaveza ovog preduzeća.

Informacija je primljena k znanju 23 glasa za, 2 protiv, bez uzdržanih.

Na sjednici su usvojeni i prijedlozi odluka o načinu i uslovima raspolaganja nekretnina  i poslovnim prostorima u vlasništvu Općine Kakanj.

Usvojena je i Odluka o davanju na korištenje stambene jedinice izgrađene na osnovu projekta rješavanja stambenog problema Roma na području općine Kakanj.

Na 23 .sjednici OV Kakanj je usvojen je i Prijedlog odluke o razrješenju Kristine Šain, članice Općinske izborne komisije.

Data je saglasnost o razrješenju Mahira Neimarlije, člana Skupštine JP „Grijanje“ Kakanj, na njegov lični zahtjev.

Izvještaj o realizaciji Godišnjeg programa rada JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj za 2017/18. godinu i Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Godišnji program rada JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj za 2018/19.godinu dobili su potrebnu većinu, a nakon toga  je imenovana i Komisija za provođenje javne licitacije za prodaju poslovnih prostora u vlasništvu Općine Kakanj.