Održana 30. sjednica Općinskog vijeća Kakanj

Općinsko vijeće Kakanj, danas je održalo svoju 30. redovnu sjednicu.

Kvorum:
Na današnjoj sjednici bila su prisutna 25 vijećnika. Odsutni su bili: Tursum Mirsad, Buza Fahrudin, Gorak Mugdin, Kubat Muhamed, Škulj Adisa.

Današnjoj sjednici pored vijećnika, općinskog načelnika i pomoćnika općinskog načelnika nazočni su bili izvjestioci i obrađivači, a prema materijalima za današnju sjednicu.

Vijećnička pitanja i inicijative

– Vijećnička pitanja i inicijative su podnijeli: Rizah Haračić, Enes Piljug, Amar Selimović, Semir Mušija, Adnan Ibrahimspahić, Merjema Purišević, Namir Talić.

Dnevni red
Prijedlog dnevnog reda je usaglašen na sjednici Kolegija 23.04.2019.godine. U međuvremenu je od Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina pristigao još jedan materijal i to Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu rekonstrukcije glavnog voda transportnog cjevovoda Bukovica u MZ Kraljeva Sutjeska. Izmjena dnevnog reda je usvojena jednoglasno.

Sve usvojeno jednoglasno

Zanimljva je svakako činjenica da su na današnjoj sjednici svi programi, izvještaji, odluke, rješenja i prijedlozi usvojeni jednoglasno. Tokom današnje diskusije po tačkama dnevnog reda učestvovao je samo jedan vijećnik Semir Mušija, koji je postavio nekoliko pitanja prilikom razmatranja Izvještaja o radu i finansijskog izvještaja JU Centar za socijalni rad Kakanj.