Novosti iz Googlea: YouTube aplikacija radi i kada niste “na mreži”

Google je određenom broju korisnika omogućio beta testiranje YouTube Go aplikacije, koja omogućava da se video sadržaji sa najveće video mreže sačuvaju za gledanje kasnije.

Kad preuzmete YouTube Go aplikaciju, prilikom gledanja videa na YouTube mreži bit će ponuđena opcija da se video sačuva za “offline” upotrebu i to u nekoliko verzija kvaliteta, 144, 360 ili 480p. Nije moguće učitati HD ili viši kvalitet, ali je video moguće sačuvati na memorijsku karticu ili u memoriji uređaja. Kako je ova aplikacija namijenjena prvenstveno regionima koji imaju slabu internet pokrivenost, YouTube Go će u početku biti dostupan samo na tim tržištima, ali će kasnije biti “otključan” za sve korisnike.

Svi sačuvani video snimci ostat će na telefonu dok korisniku tako odgovara, ali će s vremena na vrijeme prolaziti sigurnosnu provjeru Google kompanije preko interneta, radi utvrđivanja postojanja YouTube Go aplikacije na uređaju i registracije korisnika.

Ta provjera trajat će vrlo kratko, vršit će se samo jednom u nekoliko dana i potrošiće svega 15 kb. Aplikacija je trenutno izlistana i u BiH, ali se još ne može preuzeti niti izvršiti registracija za preuzimanje. Dakle, na čekanju smo, ali makar znamo da aplikacija postoji!